2019.11.26. 15:00 - 16:00
Közmeghallgatást tart a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján
2019. november 26-án (kedd) 15:00 órától közmeghallgatást
tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : Sárospataki Polgármesteri Hivatal
(3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Sárospatak, 2019. november 5.

Budai Gyula Károly
elnök

Feltöltő

Fel