Sárospataki Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ szociális diagnózist készítő esetmenedzser pályázata

Sárospataki Gondozási Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Sárospataki Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ
szociális diagnózist készítő esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés/felsőfokú szociális szakképesítés,
• Gyermekjólléti központnál szerzett családgondozói szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet cselekvőképesség, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Előnyt jelent, Gyermekjóléti szolgálatnál szerzett családgondozói tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű kommunikációs és együttműködési készség. Pontosság, megbízhatóság, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

Feltöltő

Fel