Sárospatak Város Önkormányzata 2019. szeptember 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. szeptember 27-én (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat Papp Imréné, a Sárospataki Gondozási Központ vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Javaslat élelmiszercsomag biztosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
5. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Kommunális Szervezet közötti használatba adási szerződés V. módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2019. szeptember 20.

Aros János

Feltöltő

Fel