A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. II. félévi munkaterve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja.

2. A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőző hét keddje.

3. Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

4. A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

5. A bizottságok véleményezése a napirendeknél ajánlásként szerepel – kivéve az SZMSZ-ben meghatározott feladatokkal kapcsolatos napirendek véleményezését.

6. A napirendek előkészítésében – annak tárgyától függően – a jegyző által meghatározottak szerint vesznek részt a Sárospataki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, szükség szerint felkérésre-megkeresésre a véleményező bizottságok, az önkormányzati intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb szervek vezetői.

7. Valamennyi napirend előkészítéséért felelős a jegyző.

Az ülés ideje: augusztus 30.

N a p i r e n d :

1. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Javaslat a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének a 2019/2020-as nevelési évre történő engedélyezésére
Előterjesztő: a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Javaslat a Sárospatak újság nyomdai feladatainak ellátására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Tájékoztató Sárospatak Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési eljárásainak belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: szeptember 27.

N a p i r e n d :

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Javaslat élelmiszercsomag biztosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Javaslat Szent Erzsébet díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: október

Rendes ülés nem kerül tervezésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választására tekintettel.

Október végén, november elején – a választások időpontjától függően – a l a k u l ó ülés tartására kerül sor.

Az ülés ideje: november 29.

N a p i r e n d :

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 2020. évi bérleti díjára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek 2020. évi haszonbérleti díjára
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátása céljából megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat Jó tanuló – jó sportoló díj adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

6. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a Sárospatak újság szerkesztési feladatainak ellátásáról szóló Megbízási Szerződésre
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Az ülés ideje: december 13.

N a p i r e n d :

1. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Beszámoló az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

5. Beszámoló az intézkedést igénylő fák kezeléséről
Előterjesztő: a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Beruházási és fejlesztési tervére
Előterjesztő: a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Javaslat a Magyar Kultúra Napján átadásra kerülő díjak adományozására
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

8. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

9. Tájékoztató Sárospatak Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Közmeghallgatás

Feltöltő

Fel