Lezárult A Művelődés Háza és Könyvtára tehetséggondozó programja

A Művelődés Háza és Könyvtára 2018 szeptemberében indította tehetségfejlesztő programját, amely „A hazai és határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” röviden a NTP-KULT-18 számú kiírás keretében valósult meg.  A programban főleg a18-25 év közötti fiatalok tehetséggondozását céloztuk meg, hiszen ez a korosztály kissé elhanyagolt ebben a tekintetben. Országosan, regionálisan és intézményünkben is nagy hagyománya van a gyermekek tehetséggondozásának, de az ebből a korból kilépő fiatalok – egyetemisták, főiskolások, vagy fiatal fizikai dolgozók – művelődő közösségekbe való bevonására, esetleg a gyermekként tehetséggondozó programokon részt vettek további fejlesztésére nagy szükség van, meglátásunk szerint. Ezt a hiányt tudjuk pótolni a második éve működő tehetségfejlesztő programmal, amelyben a táncos alapmozgások, színpadi mozgások elsajátítása, népszokások dramatikus feldolgozása, a koreográfiai munkákba való betekintés, esetleg ennek kipróbálása adja a lehetőséget a tehetségek fejlesztésére.

A programban két tájegység – a bihari Sárrét és Maros mente – táncanyagainak tanulása volt az alap. A sárréti táncokban megkülönböztettük a pusztákon – Cserepes puszta, Atyaszeg puszta – élő pásztorok által megőrzött tánckultúrát, ebből oláhost, pásztorbotolót, s lassú és friss csárdást tanultak a fiatalok, míg a falusiak – Dévaványa, Szentpéterszeg, Ecsegfalva polgárosultabb lakosságának – tánchagyományból a lassú és friss csárdás némileg másképp megvalósított formáját, valamint a tánciskolás táncokból a „Ritka árpa, ritka búzát” sajátították el. Felső-Maros mentéről Vajdaszentivány falu táncanyagaival foglalkoztak a fiatalok. Ebből sebes fordulót, korcsost, cigánycsárdást, és a fiúk verbunkot tanultak. E két tájegység táncanyagának színpadi feldolgozásakor, valamint a műsorban tervezett dramatikus részek – farsangi és húsvéti szokások – tanulása és feldolgozása során a fiatalok betekintést nyerhettek a dramaturgiai ismeretekbe, a színpadi mozgások megvalósításának lehetőségeibe, s képet kaptak a koreografálás és színpadi rendezés gyakorlatából.

A programban Darmos Éva a fogalakozások szakmai irányítójaként, vezető tehetségfejlesztőként, Darmos István pályázati felelősként, a program szervezőjeként vett részt, s önkénteseket is sikerült e munkába bevonni.A megvalósítási időszakban a 80 órás tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokon valósult meg a mozgáskészség fejlesztés, tánctechnikai képzés, a dramaturgiai ismeretekbe való bevezetés. E mellett a fiatalok szabadidős foglalkozásokon, szakmai programokon– például a Táncház találkozón és Néptáncantológián- vehettek részt. A pályázat a próbákhoz és a bemutatóhoz használatos eszközök, öltözetdarabok beszerzését is segítette. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

Feltöltő

Fel