Sárospatak Város Önkormányzata 2019. május 31-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2019. május 31-én (péntek) 9:00 órára
a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe
(Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (II. 02.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának 2018. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Javaslat a 2019. évi startmunka – mezőgazdasági programhoz kapcsolódóan a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft-vel megkötendő megállapodásra
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Javaslat a 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegzés elfogadására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat Páll Miklós Sárospatak, Bessenyei György utca 3. fsz. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelmére
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a Régi Járművek Egri Egyesülete támogatására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évben történt ellátásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző, Papp Imréné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

9. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Javaslat első lakóingatlanhoz jutók támogatására
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2019. május 24.

Aros János

Feltöltő

Fel