Közgyűlést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör

Május 13-án tartotta meg soron következő, tavaszi  közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Az egyesület tagjai az Újbástya Rendezvénycentrum konferenciatermében az ilyenkor szokásos beszámolók elfogadása mellett tagfelvételi kérelemről is döntöttek.

Az elnöki köszöntőt követően a megjelent tagok egyhangú szavazással fogadták el az egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót. A tavalyi évben is számos rendezvényt, megemlékezést bonyolított le a civil szervezet. Ezek közül is kiemelkedik a Wass Albert Emlékév keretében tett szeptemberi erdélyi kirándulás, melynek alkalmából a szervezet küldöttsége bejárta a Wass Albert életéhez, regényeihez leginkább kötődő helyszíneket, illetve az ugyanabban a hónapban megtartott Wass Albert emlékest és könyvbemutató. 2018-ban emlékeztünk az erdélyi írófejedelem születésének 110. és halálának 20. évfordulójára. Utóbbi rendezvénnyel az egyesület Sárospatak újra várossá nyilvánításának 50. évfordulója előtt is tisztelgett. Ezen a rendezvényen adta át dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, az emlékév főszervezője a Sárospataki Wass Albert Körnek a Wass Albert Díszoklevelet, amellyel az egyesület tevékenységét, illetve Wass Albert emlékének ápolását ismerte el a Panoráma Világklub és az erdélyi Czegei Wass Albert Alapítvány. A két kiemelkedő program kiadásait az Áder János Köztársasági Elnök Úrtól kapott félmillió forintos közcélú adományból fedezte a szervezet. Kiemelendő még a tavalyi évből a szokásos karácsonyi adománygyűjtés. 2018 végén 300 ezer forint pénzadományt juttatott el az egyesület Beregdédára 14 rászoruló, gyermekes magyar családnak. A közösség régóta nyújt ilyen módon segítséget a kárpátaljai településen élő magyaroknak, akik nagy nélkülözésben, nehéz körülmények között élnek egy lényegében háborúban álló ország olyan régiójában, melynek támogatásáról, fejlesztéséről, illetve az ott élő élő nemzettestvéreink kisebbségi jogairól nem akar gondoskodni a kijevi vezetés.

A közgyűlés szintén egyhangú határozattal fogadta el a SWAK 2018. évi pénzügyi beszámolóját, és a 2019. évi költségvetését. A szervezet 2018-ban valamivel több mint 1 millió forintból gazdálkodott és a tavalyi évet is pozitívan, pénzmaradvánnyal zárta. Az egyesület alapvetően 2019-ben is – az előző évi pénzmaradványon túl – a tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati bevételekből kívánja fedezni működési kiadásait és rendezvényei, programjai megtartásának költségeit. A mintegy 1.6 millió forintos idei költségvetés legnagyobb tételét a Deseő László vezérőrnagy református temetőben lévő sírhelyének felújítására és megemlékezés megtartására elnyert támogatás teszi ki. A SWAK erre a célra 900 ezer forint támogatást kapott a Nemzeti Együttműködési Alap terhére. Az egyedi miniszteri döntés alapján – Gulyás Gergely Miniszter Úr jóvoltából – megítélt összeg már az egyesület számláján van. A sírhely felújítását követő ünnepélyes avatásra és megemlékezésre június 28-án kerül sor, amikor – a SWAK felkérését elfogadva – dr. Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter Úr fog emlékbeszédet mondani a helyi református temetőben.

A közgyűlés további részében döntés született új tag felvételéről (az egyesület sorai közé fogadta Fehér József ny. múzeumigazgatót, a Kazinczy Ferenc Társaság tiszteletbeli elnökét), valamint az egyebek között tájékoztatók, bejelentések hangoztak el további nyertes pályázatról (a SWAK sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz 200 ezer forint összegű támogatásra működésre és szakmai programok megvalósítására), aktuális kérdésekről és a soron következő májusi, júniusi programokról.

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel