Ékes Sárospatak – rendőri szemmel

A Rákócziak ősi fészke, Bodrog-parti Athén, Szent Erzsébet szülővárosa, az 500 forintos bankjegy hátoldalán látható vár kiterjesztett környezete.

Mind-mind Sárospatak. Egy egyszerre ha­gyomány­őrző és modern zempléni kisváros, aminek rendje fölött egy nem túl nagy létszámú, ám annál elkötelezettebb kollektíva őrködik.

Rendészeti szempontból kicsit mást mutat a 12 ezres lélekszámú városka, mint kulturális és idegenforgalmi aspektusból. Míg Sárospatak oktatási fellegvár, a műemlékek tekintetében és idegenforgalmi szerepét figyelembe véve is igen előkelő helyet foglal el, addig hatósági besorolásában a legkisebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrkapitányság.

A tavalyi évről tartott márciusi beszámolónkat a település testületi ülése egyhangúlag elfogadta, egyetlen kérdés merült fel: a parkolási helyzet – indít az aktualitásoktól Téglás István ezredes. – A város látogatottsága folyamatosan nő, ami örvendetes jelenség, azonban kihívásokat is tartogat: meg kell oldanunk a hozzánk érkezők járműveinek elhelyezését. Ez is jól szimbolizálja tevékenységünket: hatóságként nemegyszer vár ránk olyan feladat, ami nem is feltétlenül rendészeti kompetencia, de a lakosság pozitív érzületének kialakítása érdekében foglalkoznunk kell vele. A település lélekszámához igazodó kis kollektíva számára mindig kihívás, amikor szezonálisan az állandó lakosság biztonságán túlmenően kell foglalkozni turistatömegekkel, ez jellemzően nyáron több százezres látogatottságot jelent. A Rákóczi-vár, a Nagykönyvtár, a Makovecz-épületek, az egykori kőbánya helyén kialakult tengerszem, a termálfürdő, a Bodrog mind komoly vonzerővel bír, ami esetenként a közterületek leterheltségével jár. De a kis létszámú kollektívának van előnye is: igaz, hogy fölöttébb odafigyelő szolgálatszervezéssel kell dolgoznunk, nálunk egy-két fő kiesése is érzékeny hiány, ám lehetőségünk van közvetlen kommunikáció folytatására, nem vesznek el információk, jók a feltételek a minőségi munkavégzéshez. További erősségünknek érzem, hogy mind vezetőtársaim, mind a végrehajtó állomány jelentős része pataki, településével szemben elkötelezett helybéli, aki nemcsak rendőrként, de városlakóként is felelősnek érzi magát a területért. Ha végigmegyünk az utcán, rendőrök és a lakosság számára ismerősök, közvetlenül megszólítható volt iskolatársak, szomszédok, Istvánok és Gyurik is vagyunk.

A rendőrkapitánynak a jó közbiztonságot lefestő szavait alátámasztják a szikárabb mutatók is: Sárospatakon három éve nem történt rablás, és mind a kiemelt, mind az egyéb bűncselekmények évek óta visszaszorulóban vannak. Létezik pataki titok, de inkább csak történeti vetületben: a vár egyik rózsákkal díszített sarokszobájában folytatták 1669-ben titkos Habsburg-ellenes megbeszéléseiket a főurak. Innen származik a „sub rosa”, azaz a rózsa alatt, titokban kifejezés. Bacsó Tibor alezredes, rendészeti osztályvezető ezzel szemben nyíltan vall stratégiájukról:

– A rendészeti osztályhoz tartozó „egyenruhás” alosztályok egymás munkáját segítve tevékenykednek a 16 településre kiterjedő illetékességi területen. A Miskolctól Sátoraljaújhely, majd Szlovákia irányába vezető 37-es főút egy szakaszáért mi felelünk, hathatós intézkedésekkel sikerült itt is rendet teremtenünk. Felfigyeltünk arra, hogy a cigándi híd átadása után külföldi, jellemzően román kamionosok a rájuk vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával, jogosulatlanul használják az utat más, fizetős útszakaszok kikerülésére. A szállítmányozók azonban a pénzbírságot beszámították a fuvarozási díjba, így ez nem volt kellően visszatartó erejű. További szankciókat kellett bevezetnünk: a bírság mellett vissza is fordítjuk a járműveket, ami már kellően kijózanító erejű. Elkötelezett, odafigyelő állománnyal dolgozunk, a méretes járműszerelvények mellett a legapróbb dolgokra is figyelünk. Ékesen példázza ezt annak az autósnak az esete, akit a hetekben állítottunk meg angol hatósági jelzésű személykocsijával. A vezető eleinte csak angolul kommunikált, de hamar kiviláglott, hogy munkatársaim idegen­nyelv-ismerete erősebb az övénél, így magyarra váltott. Kiderült, hogy érdi illetőségű, akinek sem járműve, sem saját személyazonossága igazolásához nem volt dokumentuma. Lelepleződésekor megpróbálta magát kivonni az intézkedés alól, így előállítottuk, és 150 ezer forintos büntetéssel sújtottuk kihágását. A települések közbiztonsága kielégítő, ebben segítségünkre van a közterületi kamerahálózat és a stratégiai partnerként kezelt polgárőrségek munkája is.

Sárospatak az Alföld északi része és az Eperjes–Tokaji-hegység találkozásánál fekszik. Hegyvidéki, erdős jelleget is mutat, így a zsaruknak erre a tájegységre jellemző bűnelkövetési formákra is figyelniük kell.

Sikerült kellő eréllyel fellépni a falopás ellen, a megváltoztatott törvényi háttér is segítségünkre volt az illegális kitermelés visszaszorításában – mondja Krucsay Gábor őrnagy, főnyomozó. – Közös akciókat tartunk az Északerdő Zrt. munkatársaival a zöld környezet megóvása érdekében. Tulajdon elleni szabálysértés elkövetője például tettenérés esetén 72 órás őrizetbe vételre számíthat, tapasztalataink szerint ez kellő visszatartó erő. Erdőhöz kapcsolódóan jelenleg egy érdekesebb ügyünk van: több trófeát foglaltunk le egy helybéli férfinál, aki azok származásával nem tudott hitelt érdemlően elszámolni.

Sárospatakon a leleplezett cselekmények jellegéből is kitetszik: jól végzi a dolgát a rendőrség. Egy szlovák bűnbanda a Végardó fürdőnél egy csomagtartónyi strandpapucsot zsákmányolt a közelmúltban. Átmeneti kellemetlenséget okoztak ugyan a lubickolóknak, de messzire nem jutottak a lábbelikkel, még a határ előtt lefülelték őket. Egy étteremben vacsorázó társaság sajátosan értelmezte a helyben fogyasztás és az elvitel fogalomkörét: ők vacsorájuk elköltése után leemeltek a falról egy Urbán György-festményt, és magukkal vitték. A Rákóczi-vár sem csak a kulturálódás jegyében vonz látogatókat, sok-sok évvel ezelőtt egy férfi muzeális értékű pisztolypárt emelt el az egyik vitrinből. Időszakosan beszüremlik a zsaruk látókörébe egy-egy kistelepülés, ahol megszaporodnak a kisebb fajsúlyú bűncselekmények, de igyekeznek a negatív tendenciákat jókor kezelni. A Falu rossza elnevezésű program keretei közt bűnmegelőzés és utókövetés folyik, a rendészeti eszközök alkalmazása mellett párbeszéddel, fórumokkal tartják fenn a normális közösségi életet. Az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Kara és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tekinthetők az oktatás zászlóshajóinak, emellett több közép-, művészeti és általános iskola is található a városban. Mi sem természetesebb, hogy a zsaruk is járnak suliba – rendszeres programokat tartva a tanulóifjúságnak.

– Az előre ütemezett előadások, még inkább: párbeszédek mellett figyelmet fordítok az aktuálisan fellépő jelenségekre is – mutatja be iskolarendőri tevékenységét Palatinusz Attila zászlós, körzeti megbízott az Árpád Vezér Gimnáziumban. – Nemrég szárnyra kapott egy hír drogfogyasztásról. Küzdelmet folytatunk a kábítószer-használat ellen: a rendőrkapitányság tematikus egyeztető fórumot tart, melynek keretei közt a gyermekvédelmi rendszer szereplőivel: pedagógusokkal, gyámhivatallal, járási hivatallal közös stratégiát kidolgozva igyekszünk megszólítani a szülőket is. Gyorsan tisztáztuk az aktuális esetet: nem tette be lábát drog az intézménybe, csupán egyes tanulók illatosított dohányőrlemény beszippantásával stimulálták szervezetüket. Utánajártam ennek a szenvedélynek, megtudtam, hogy bizonyos veszélyeket azért rejt magában: átmeneti nikotinsokkot idézhet elő a felkészületlen szervezetben a tüszkölés kiváltására alkalmazott szippantgatás.

A tubák kezelése után közbiztonsági portyára indulunk a Várkertbe Bujdosó Norbert törz­s­zászlós, baleseti helyszínelővel és Márton László főtörzsőrmester, járőrvezetővel. Még alig lézengenek látogatók a nyáron benépesülő turisztikai helyszínen. Elnézve őket, amint impozáns szolgálati területükön járőröznek, kijelenthető: fejedelmi foglalatosság pataki zsarunak lenni.

Cikk forrása: police.hu
SZILÁGYI ATTILA
FOTÓ: FÜLÖP MÁTÉ

Feltöltő

Fel