A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Gazdálkodási Irodavezető munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Gazdálkodási Irodavezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az éves költségvetési rendelet-tervezet, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezet, a költségvetés végrehajtásáról szóló éves zárszámadási rendelet-tervezet, a pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítése a Képviselő-testülete részére, a feladat-alapú támogatások igénylése és elszámolása, pénzügyi szabályzatok elkészítése. A gazdálkodás ellenőrzése. A Gazdálkodási Iroda munkatársainak munkáját koordinálva gondoskodás a költségvetés végrehajtásáról, az államháztartás számára a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítéséről, az előző évi pénzmaradvány elszámoltatásáról és annak felülvizsgálatáról. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában a változások – pl.: alapítás, megszüntetés, vezető változás – átvezetésének kezdeményezése. A Gazdálkodási Iroda (Költségvetési csoport és Adócsoport) munkatársainak irányítása és ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. november 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánkuti Gyuláné költségvetési csoportvezető nyújt, a 06/47-513-256-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/9201/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási Irodavezető.
• Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sarospatak.hu – 2018. október 29.
• Zemplén Televízió – 2018. október 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel