Hirdetmény a Berek utca elnevezésről

HIRDETMÉNY

 Sárospatak Város Önkormányzatának a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI. 6). rendelete 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárospatak, külterület 091/2. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületet (út) 2018. szeptember 28-án

„Berek utca”

névvel elnevezte.

Sárospatak, 2018.október 19.

Vitányi Eszter s.k., jegyző

 

Feltöltő

Fel