Wass Albert emlékest és könyvbemutató volt Sárospatakon

Szeptember 21-én az Újbástya Rendezvénycentrumban a Panoráma Világklub és a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) közös szervezésében került megrendezésre a Wass Albert Emlékév keretében a Wass Albert emlékest és könyvbemutató. A rendezvénnyel a két szervezet, illetve a megjelentek a 110 éve született és 20 éve elhunyt Wass Albertre emlékeztektovábbá tisztelegtek Sárospatak újra várossá nyilvánításának 50. évfordulója előtt.

A megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. A SWAK elnöke bevezető gondolataiban kiemelte, hogy Wass Albert életével és munkásságával hiteles példaképévé vált a magyarságnak. Aros János, Sárospatak polgármestere személyes hangvételű üdvözlő beszédéből kiderült, hogy a város vezetője az erdélyi írófejedelem szinte minden jelentősebb művét olvasta és sokat merített azokból. A köszöntéseket Tallárom Réka szavalata követte. A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulója Wass Albert Mikor a bujdosó az Istennel beszél című versét tolmácsolta olyan átéléssel, hogy a hallgatóság szemébe könny szökött. Az emlékesten többször közreműködött Vincze B. András Wass Albert Örökség Díjas dalszerző-énekes, aki Wass Albert gondolatait közvetítette megzenésítve. A Halom Dalkör Wass Albert szűkebb otthonához, a mezőséghez, Válaszúthoz kötődő dalcsokorral aratott nagy sikert.

Dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, az emlékév főszervezője mint főszerkesztő mutatta be az emlékévre megjelentetett Örökségkönyvet, melyet a helyszínen dedikálva megvásárolhattak az érdeklődők. A könyvben számos egyéb szervezet mellett a SWAK is bemutathatta magát, illetve tevékenységét. Ugyancsak ő adta át a Sárospataki Wass Albert Körnek a Wass Albert Díszoklevelet, amellyel az egyesület tevékenységét, illetve Wass Albert emlékének ápolását ismerte el a Panoráma Világklub és az erdélyi Czegei Wass Albert Alapítvány. Az elismerést Tarnavölgyi László egyesületi elnök vette át. Tanka László egyúttal ismertette a Wass-fiúk (Miklós, Vid, Huba, Géza és Endre) erre az alkalomra Sárospataknak küldött üzenetét, melyben hálás köszönetüket fejezik ki a Wass Albert Kör tagjainak és vezetőinek, hogy rendezvények sorával emlékeznek meg édesapjuk munkásságáról, s tisztelik, ápolják szellemi örökségét. Továbbá köszönet mondanak “az Önkormányzatnak, a Polgármester Úrnak, hogy a belvárosban Wass Albert Park létesülhetett, amely otthonául szolgál az itt elhelyezett emlékkőnek, s helyet ad számtalan eseménynek.”

A megjelentek rövid összefoglalót tekinthettek meg a Duna Palotában idén januárban megrendezett Wass Albert Emlékév nyitóról, illetve részleteket láthattak Szalay Róbert Wass Albert nyomában című filmjéből. A mintegy kétórás sárospataki emlékestet Bogyay Elemér sárospataki származású, Kanadában élő ’56-os szabadságharcos, dr. Koncz Gábor egyetemi magántanár, és Erdélyi Claudia műsorvezető hozzászólása tette teljessé, utóbbi egy szép ajándékkal is kedveskedett a SWAK-nak.

A rendezvényt – a Székely himnusz közös eléneklését követően – jó hangulatú fogadás zárta.

Az ilyen emlékestek segítenek még közelebb vinni Wass Albertet és az ő gondolatait, intelmeit az olvasóhoz. E célt jól szolgálta a tartalmas és színvonalas sárospataki megemlékezés is, melyért köszönetünket fejezzük ki minden közreműködőnek és segítőnek.

Fotók: Pándy-Szekeres Dávid

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel