Megkezdődött a 2018/2019-es tanév az iskolákban

Gyorsan eltelt a nyár és a vakáció, beköszöntött az ősz, és vele együtt az iskolakezdés is. Körkép a sárospataki iskolák tanévkezdéseiről.

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szokásaihoz híven az intézmény udvarán tartotta meg tanévnyitó ünnepségét. Az elsős és ötödikes gyermekek, valamint az énekkar rövid műsora után Szegedi Istvánné elmondta,

„A 2018/19-es tanévet 19 osztállyal, 370 fő tanulóval kezdjük meg. Idén 2 első osztályba 37 fő kisdiák iratkozott be. Nyáron a kötelező fertőtlenítő festésen túl, két tanterem parkettacsiszolása, lakkozása és az aula teljes festése történt meg.”

Őt követően az igazgatóhelyettes, Szegediné Gonda Zsófia ismertette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb információkat, majd megkezdődött a tanítás.

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

A Bazilika Minorban tartotta meg Veni Sancte tanévnyitó szentmiséjét és tanévnyitó ünnepségét a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola. Kissné Murányi Andrea intézményvezető elmondta:

„A tanévet 325 tanulóval és 15 osztállyal indítjuk. Az Egri Főegyházmegye által biztosított összegből az alábbi munkákat valósítottuk meg a nyár folyamán: festési munkálatok (főépület: mosdók, WC-k, tornatermi öltözők, mosdók, WC-k, mozgásfejlesztő terem, hittanterem, az ebédlő mosdói, ebédlő, ebédlő folyosó), projektorizzók cseréje, a főépületben az 1 és 2. emeleti függőfolyosó burkolási munkálatai valamint a tornaterem melletti (az ebédlő folyosó) folyosó hidegburkolásának cseréje is megtörtént.

Szülői felajánlásból sikerült egy kamerarendszert elhelyeznünk az iskola épületében és az udvaron, a szabadidő hasznos eltöltése céljából udvari játékokat festettünk a térkő burkolatra, a tantermekben pedig 13 interaktív tábla és 4 projektor segíti a kor igényeinek megfelelő nevelő-oktató munkát.

A 2018/2019-es tanévben az intézmény szép, esztétikus környezettel, megfelelő felszereltséggel várja a tanulókat és a dolgozókat.

A tanévünk mottója: „Minden a családban kezdődik.” „Család, légy, ami Isten tervei szerint vagy!” Az éves mottó megvalósításához fontos feladatunk, hogy intézményünk a ránk bízott gyermekeket, minél jobban felkészítse az Isten tervei szerinti teljes és boldog családi életre.

Szeptembertől a Komplex Alapprogram kerül  bevezetése 1-8. évfolyamon. Az iskola minden pedagógusa rész vett augusztusban az indításhoz szükséges 120 órás képzésen, mely szeptemberben az Alprogrami képzésekkel válik teljessé. A KAP fókuszában a diákok, a pedagógusok és a szülők közössége áll. Alapelvei az Együttműködés, az Egyenrangúság, a Közösségilét, a Normativitás, az Esélynövelésés hátrány-kompenzálás egységén alapulnak.  A program épít a tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. A tanítási stratégia célja, hogy minden tanuló meglévő tudása bővüljön, és pozitív élményekben, sikerekben legyen része, képessé váljon az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.” – mondta az igazgató.

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 488. tanévének nyitóünnepségét a Református templomban tartotta meg.

A „kisrefiben” idén 260 tanuló, 12 osztályban kezdte meg, vagy épp folytatta tanulmányait. Az intézménynek sikerült ebben az évben is két első osztályt (kéttannyelvű és emelt matematika) indítania, idén 37 elsős iratkozott be ezek valamelyikébe. A nyáron megtörténtek a tisztító festések és a termek rendbetétele is, valamint a folyosókat burkolattal látták el és szintenként egy ivókút elhelyezése is megtörtént.

Erdélyi János Általános Iskola

Kis Márta intézményvezetőtől megtudtuk:

„Iskolánk, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /EGYMI/ Sárospataki Tagintézménye különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, tanulókat fogad. Tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, valamint súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók számára biztosítjuk a tankötelezettség teljesítését. Az értelmileg akadályozott tanulók számára, az általános iskola elvégzése után, továbbtanulási lehetőséget kínálunk.

A bejáró és rászoruló sárospataki tanulóknak kollégiumi ellátást biztosítunk.  A Sárospataki Tankerületben utazó gyógypedagógusi feladatot látunk el. Ezt a munkát a székhelyintézmény, Girincs koordinája.

A 2018/2019-es tanévben 13 tanulói és 4 kollégiumi csoportot szervezünk. Ettől a tanévtől gyógypedagógiai óvodai csoportot is indítunk, szakértői véleménnyel rendelkező egyéni bánásmódot igénylő gyermekek számára.

2017-ben a sárospataki önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően, az iskola épülete energetikailag korszerűsödött, 2018-ban tankerületünk, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ nyertes EFOP pályázata az iskola kollégiumi vizesblokkjának felújítását, 8 helyiség parkettájának csiszolását, lakkozását tette lehetővé. E pályázat eredményeként sor került kollégiumi bútorok cseréjére is.

A felújítási munkálatok rendkívüli iskolakezdést tettek szükségessé. Fenntartónkkal egyeztetve, iskolánkban a tanévnyitás, tanévkezdés időpontja 2018. szeptember 10. (hétfő) reggel 8 óra.”

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

A 2018/2019-es tanévet 20 osztállyal (569 diák) indítja az ÁVG, ebből 4 osztály a bejövő: hat évfolyamos képzés, Arany János Tehetséggondozó Program osztálya, nyelvi előkészítő osztály és 4 évfolyamos osztály, benne három, emelt óraszámban oktatott irányultság: angol-informatika, matematika-fizika, német nyelv.

A bejövő diákok összlétszáma 132 fő, míg a kollégiumba felvett diákok száma 255 fő.

A 2018/2019-es tanévben Bujdos Mária megbízott intézményvezető irányítja a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumot. Intézményvezető-helyettesek Bolló Csaba kollégiumvezető, AJTP programgazda és Dusicza Erika nevelési kérdésekkel foglalkozó intézményvezető-helyettes, AJTP programfelelős és Tóth Erika oktatási kérdésekkel foglalkozó intézményvezető-helyettes.

A diákok több nyári táborban és túrán is részt vettek a vakáció folyamán, ilyen volt például a gyalogtúra, kerékpártúra de gazdagító tanulmányi kirándulást tettek a gyerekek Görögországban is. A nyár folyamán megtartotta az intézmény a Bogyótábort és hagyományos Mazsolatáborát is.

Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon

A Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon idén 13 osztállyal indítja a 2018/2019-es tanévet, melyek közül négy 9-es osztály. Összesen 290 tanuló kezdi vagy folytatja tanulmányait az intézményből, ebből 104 fő a 9-es.

A vakáció ideje alatt több felújítás is történt az épületben, a nyár folyamán táborokban és hollandiai tanulmányúton is voltak a tanulók.

Dr. Téglás Zsolt igazgató elmondta, „A továbbiakban is igyekszünk azokat a szakképzési hagyományokat követni, melyek kapcsán tavaly egy országos szakképzési listán 5. és egy másik listán 4. lett a Vay. Egyre több diákunk van. Idén már büszkélkedhetünk több Kárpátaljáról érkezett tanulóval és Kisvárdától Rakamazig szintén egyre több tanuló érdeklődik képzéseink felől.”

Cikkünket a “Nagyrefi” évkezdésével hamarosan frissítjük!

Feltöltő

Fel