Jól szerepeltek a Kisrefisek az Arany napon

A Művelődés Háza és Könyvtára Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezve, vetélkedőt hirdetett általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára. Iskolánkat egy hetedik osztályosokból álló csapat képviselte.

Tanulóink az előzetes, alapos felkészülés után számot adtak, olvasottságukról, tájékozottságukról, leleményességükről, majd sikerült a második helyet megszerezniük.

Gratulálunk a csapat tagjainak! Név szerint: Csáki Zsófia, Séra Borbála Sára, Varga Borbála és Demeter Balázs.

dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea
szaktanár

Feltöltő

Fel