Reformációs emlékünnepség a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában

Kedden reggel Pásztor Gyula igehirdetésével nyitottuk a reformációs hetünket. Az aulában már egy kiállítás várta az iskolába érkezőket (a gyermekek által hozott), régi bejegyzéses Bibliákat, énekes és imádságos könyveket valamint keresztelési, konfirmációs és házassági emléklapokat tekinthettek meg. A reggeli áhítatok után megismerkedhettek a diákok Luther Márton, Károly Gáspár és Méliusz Juhász Péter életével és munkásságával.

A könyvnyomtatás segítette a Biblia többekhez való eljutását, ezért Wallinger Mónika könyv –papírrestaurátor segítségével nyomdázhattak a gyerekek, amire Isten igéjét írták. Minden osztály felkészült egy reformációs verssel, melyet a magyar órák keretében szavaltak el egymásnak.

A testnevelés órákon 500 méteres emlékfutást szerveztünk. A művészetben is kifejezésre jutott a reformáció, ugyanis Luther Márton énekét: Erős vár a mi Istenünk fogalmazták meg rajzban a gyermekek. A hittanórákon bibliai történetekkel erősödtünk a reformáció alapigéivel, “egyedüliségeivel”. Az utolsó napon vetélkedőben mérhették össze a csapatok tudásukat, a reformáció hete alkalmából megismertekről. Záró eseményünkön pedig Laczkó Gabriella igehirdetése, a diákok szavalata és éneklése, Bihariné Tar Zsuzsanna gitárjátéka színesítette az alkalmat.

Az 500. évfordulóhoz méltóan tortával ünnepeltünk, amelyet Kövér Zsolt  készített el erre a különleges alkalomra, amit jóízűen fogyasztottunk el.

Reméljük mindenki épülésére szolgált ez a hét, amiért egyedül Istené a dicsőség!

A szervezők

Feltöltő

Fel