Konfirmációra készülve

A Sárospataki Református Egyházközség gyülekezetében a konfirmációi felkészítésben részt vett fiatalok nyilvános vizsgájára május 13-án szombaton 17 órakor a templomban kerül sor. Ünnepélyes fogadalomtételük és első úrvacsoravételük május 14-én vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten lesz.

Gyermekeink ekkor válnak az egyházban felnőttekké, ezért fontos fordulópont az életükben. Idén a reformáció félévezredes évfordulóját ünnepeljük, Istenünk megtartó kegyelmére emlékezünk. Gyermekeinket az az Isten oltalmazza, aki az eltelt 500 évben egyházunkat, gyülekezetünket is megtartotta. Hordozzuk imádságunkban őket, hogy a szerzett ismeret hitismeretté, személyes meggyőződéssé legyen és fogadalmukat évtizedek múltán is megtartsák.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

a Presbitérium

Feltöltő

Fel