Gyülekezeti hét ifjúsági és közösségi programokkal

Nagy örömünkre elkezdődött a sárospataki református templom külső és belső renoválása. Ez önmagában nagy és kivételes esemény, de mit sem ér akkor, ha a lelkek nem épülnek. Fontosnak tartottuk, hogy a külső építkezés mellett a belső megújulás is kellő figyelmet kapjon – közölte Dr. Fodor Ferenc. Ezért május 28. és június 3. között Gyülekezeti Hetet szervezünk. A programokat a következők szerint részletezte a nagytiszteletű úr.

Május 28. vasárnap 10 órakor istentisztelet

A nagy örömhír

„Krisztus örömhíre”

(Róma 1,16-17)

Helyszín: Mudrány étterem

Igét hirdet: Végh Tamás Budapest-fasori ny. lelkész

Istentisztelet után kb. 11 órakor, a reformáció 500 évére emlékezve

500 perc bibliaolvasás

Helyszín: Rákóczi-vár

Az előző programot követően, 19.30-kor

Ifjúsági koncert és utcai evangelizáció a Makovecz téren

„Őrálló” Együttes (Debrecen)

Közben

Ifjúsági evangelizáció

Igét hirdet: Pál László lelkipásztor (Tápiószőlős)

Május 29. és június 3. között gyülekezeti evangelizáció

Időpont: minden este 17 órakor

Helyszín: Lorántffy terem

Az evangelizációs estek tematikáját következőképpen tervezzük:

Krisztus örömhíre

(Róma 1,16-17)

(A vasárnap délelőtti istentisztelet folytatása)

Igét hirdet: Végh Tamás Budapest-fasori ny. lelkipásztor

Május 29. hétfő – Isten igazsága

Május 30. kedd – Hogyan lehet mindez az enyém?

Május 31. szerda – Hitből élek

Keresztyén matematika

Igét hirdet: Kocsis Áron lelkipásztor (Hajdúnánás)

Június 1. csütörtök – Egyenlet/egyenlőtlenség (ApCsel 15,1-5)

Június 2. péntek – Közös nevezőre hozás (ApCsel 15,6-11)

Június 3. szombat – Bizonyítás (ApCsel 15,12)

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány (EMO) önkéntesei készítik elő ezt a május 28-val kezdődő, gazdag tartalmat hordozó Gyülekezeti Hetet. Fogadják hívogatásukat szeretettel. Az önkéntesek az Alapítvány logóját ábrázoló kitűzőt viselnek.

Evangéliumot Minden Otthonba

Május 13-27-ig a Sárospataki Református Egyházközség valamint az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány önkéntesei a város valamennyi családját felkeresik, hogy szórólapjaikkal eljuttassák a Krisztusról szóló örömhírt és egy rendezvény meghívóját.

Az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány felekezetközi, keresztyén missziós munkát végez. Nem alapít külön gyülekezetet, hanem támogatja a meglévő gyülekezetekben a személyes evangélizációs munkát – különös tekintettel az egyházaktól távol élők körére.

Önkéntes munkatársaink az ország különböző területein és gyülekezeteiben élnek és munkálkodnak. Olyan elkötelezett keresztyének, …

akik megismerték Jézus Krisztust, nála bűnbocsánatot,
új életet találtak.akiknek a Biblia saját életükre nézve is Szent Írás,
akik készek az EMO alapelvei szerint, az Alapítvány irányításával részt venni ebben a szolgálatban.

Mit csinál az Alapítvány?

Segít a helyi gyülekezet illetve gyülekezetek munkatársainak felkészülni a közös szolgálatra, majd velük együtt elmegy egészen az otthonok ajtajáig, bezörget és átadja szórólapjait egy pár kedves szó kíséretében. Házról házra, otthonról otthonra – módszeresen. Olyan ez, mint a magvetés. A szórólap is, a mag is önmagában kicsiny, de életet hordoz és sok van belőle. 1992 februárja óta több, mint 1´296´000 családot szólítottunk meg így.

www.emoalapitvany.hu

Feltöltő

Fel