Kezdődhet a református templom felújítása

Megkezdődött a sárospataki református templom teljes külső és belső felújítása. A munka Magyarország Kormánya és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a hívek adakozásával válik lehetővé. 298 millió forintból várhatóan 18 hónap alatt készülnek el a munkálatok, melynek része a templom kerítésének újjáépítése is.

A húsvét vasárnapi istentiszteleten az úrvacsoraosztás után Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor és Dr. Mátyás Péter főgondnok időkapszulát helyezett el a templomban. A fémhenger egy, a munka elkezdését jelző iratot, egy presbiteri névsort és a 2017. évi választói névjegyzéket tartalmaz. Az esemény nevezhető alapkő letételnek, mert az egész épületet és környezetét érintő átfogó munkáról van szó. dr. Fodor Ferenc, lelkipásztor elmondta, utoljára ilyen átfogó munka a templomon akkor történt, amikor az 1834-ben bekövetkezett földrengés után többször is javították, toronysüveget cseréltek (1853), orgonát építettek (1871), majd pedig később egy, a mostanihoz fogható széles körű felújítás következett, amikor a templom jelenlegi festett belső mennyezetdíszítést kapta (1895-96).

Hír forrása.

Feltöltő

Fel