Előadás az okkultizmusról

Hálásak vagyunk megtartó Istenünknek, hogy az eltelt fél évezredben megmegőrizte anyaszentegyházunkat pusztító történelmi viharokban és romboló ideológiák sodrásában. Hálásak vagyunk azért is, mert sokféle tévtanítás közepette megmaradtunk.

Ma is leselkedő veszély az okkultizmus, mely az egyetlen igaz Istennel szemben alternatívákat kínál vagy Isten hatalmát más erőkkel összemossa. Az okkultizmus lényege az, hogy az ember evilági tapasztalatai alapján képesnek gondolja magát arra, hogy Jézus Krisztus Atyjának közeledtét kivédje és elhárítsa, végül különböző rítusokkal ezt manipulálva a maga szolgálatába állítsa. De képesnek véli magát arra is, hogy a szellemi világban Isten hatalma mellett más erőkkel kapcsolatba lépjen, s azokat az ember szolgálatába állítsa.

2017. február 27-én hétfőn 17 órai kezdettel a Lortántffy teremben Végh Tamás lelkipásztor előadást tart ezzel a címmel:

Spirituális harc és hitünk válasza az okkultizmusra.”

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Sárospataki Református Egyházközség

Feltöltő

Fel