Elhunyt Telenkó Miklós áldozópap

Hálát adva a gondviselő Isten szeretetéért, fájdalommal és a feltámadás reményével tudatom, hogy TELENKÓ MIKLÓS atya, egyházközségünk áldozópapja huszonöt és fél éven át méltósággal viselt hosszú szenvedés után csendes lelki békével visszaadta lelkét Teremtőjének. Ma a Kispataki Kápolnában végeztünk érte engesztelő szentliturgiát. Szerdán itt a templomunkban az ökumenikus imádság alkalmával virrasztás gyanánt megemlékezést végzünk lelki üdvösségéért. Jövő vasárnap pedig a 10 órai liturgiát ajánljuk fel engesztelő áldozatul érte.

Miklós atya temetése 2017. január 20-án, pénteken Nyíregyházán, a Jósavárosi gk templomban 10 órától kezdődően lesz. Erre az alkalomra autóbuszt indítunk.

Kérem a kedves testvérek jelentkezését szerdán estig. Jelentkezni a parókián, a sekrestyében, Tamás atyánál és nálam lehet. Autóbuszunkhoz a rk. testvérek is csatlakoznak. Indulás 8.15-kor, hazaindulás kb 14 órakor.

A gyászjelentésen feltüntetettek szerint a koszorúra és a kegyelet virágaira szánt összeget a templomban erre a célra létesített perselybe helyezhetjük el, melyet a Miskolci Egyházmegye gondjaira bízott gyermekek nevelésére fordítják.

Egyházközségünk is gyászolja Miklós atyát, ezért a képviselőtestületünk döntése szerint nem tartjuk meg a korábban meghirdetett farsangi bált!

Mosolygó Tamás parochus

telenko

Feltöltő

Fel