2016.04.17. 15:00 - 16:00
Meghívó: Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor a “Reformáció hatása a liturgiára” című előadására

Sárospataki Református Egyházközség 2016-ban reformációi előrendezvényeket tart. Ezzel készülünk a reformáció 2017-ben esedékes félévezredes évfordulójára.

E rendezvénysorozat keretében április 17-én 15 órai kezdettel a Lorántffy teremben (megközelíthető a Lorántffy utca felől a templomkertben) Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor, teológiai tanár, miniszteri biztos a “Reformáció hatása a liturgiára” címmel tart előadást. Felkért hozzászóló Dr. Kádár Ferenc sátoraljaújhelyi lelkipásztor, a pataki teológia gyakorlati tanszékvezető tanára.

A reformáció az istentiszteleti szokásoknak is új irányt és új tartalmat adott, de megőrizte mindazt, ami a reformációt megelőző közel másfél évezred közös keresztyén örökségéből a Szentírás útmutatásaival igazolható vagy azzal nem ellentétes. A reformációval a keresztyén egyház liturgiájának új fejezete kezdődött. Épüljünk a tanítás által, hogy tudatosodjon bennünk, hová helyeződtek át a reformátoraink igei felismerése által a hangsúlyok, milyen változáson ment át az istentisztelet a reformáció hatására.

Jöjjünk, vegyünk részt a gyülekezeti délutánon.

a Presbitérium

Feltöltő

Fel