2016.04.10. 15:00 - 16:00
Meghívó: Johann Schipaanboord holland presbiter előadására a valdensekről

Gyülekezetünkben szép évfordulók következnek, amelyek alkalmasak arra, hogy református identitásunkat újragondoljuk, s ezáltal hitünkben megerősödjünk. 2017-ben lesz a reformáció félévezredes, 2018-ban pedig a sárospataki reformáció 480. évfordulója. De 2020-ban Sárospatak nagyasszonya, Lorántffy Zsuzsanna születésének 420., halálának pedig 360. évfordulója lesz. Mindenik évforduló olyan esemény, amely mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy egy-egy pillanatra meg ne állnánk. Fontosságuk miatt a Sárospataki Református Egyházközség már 2016-ban reformációi előrendezvényeket tart, melyek sorában az első Nyíri Péter irodalomtörténész, a Magyar Nyelv Múzeumának (Széphalom) főosztályvezetője “A reformáció hatása a magyar nyelvre” címmel, Berkesi Sándor, a Debreceni Református Kollégium karnagya, a pataki teológia oktatója “A reformáció hatása a gyülekezeti éneklésre” címmel tartott előadást. De e rendezvénysorozat keretében került sor az idén 499 éves reformációra emlékezve nagypénteken a 499 perc bibliaolvasásra is.

Április 10-én 15 órai kezdettel Johann Schipaanboord holland presbiter a valdensekről tart előadást. A tolmácsolást Dr. Jaap Doedens lelkész, pataki teológiai tanár végzi.

A valdensek Vald Péterről (Pierre Valdes 1140-1218) kapták nevüket. Vald Péter a XII. század végén élt tehetős lyoni kereskedő volt, aki vagyonát a szegényeknek adta. Előreformátorként tartjuk számon, aki az egyház megújítását szerette volna előmozdítani. Lefordította a Bibliát francia nyelvre. A lyoni érsek megtiltotta neki a tanítást, követőivel együtt elűzte a városból. Krisztus evangéliumának tisztaságáért sok szenvedést vállalva Olaszországba menekültek, ahol késői követői ma is élnek.

Jöjjünk, vegyünk részt a gyülekezeti délutánon. Tanuljunk azok példájából, akik üldöztetések ellenére is megtartották evangéliumi hitüket.
a Presbitérium

Feltöltő

Fel