A ZHK elnöksége és tagsága is jóváhagyta a vállalkozásokat védő rendeletet

A mentességre jogosult vállalkozásoknak NEM kell befizetniük az eddig kiküldött számlákat.

83 településről több mint 500 panasz érkezett be postai úton az elmúlt időszakban a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. által a vállalkozóknak kiküldött számlákkal kapcsolatban. (A legtöbben valamilyen szellemi tevékenységet végző vállalkozást üzemeltetnek. )Ez is jelzi a gazdasági szféra értetlenségét arról, hogy ha egyszer mint magánszemély a lakóhelyen megfizeti a szemétszállítási díjat, miért fizesse meg olyan vállalkozási tevékenysége után is amelynek folytatása során nem keletkezik szemete.

Röviden: az volt a gond, valóságban azonban törvényi háttérrel kérte a térségi szolgáltató a köznyelvben csak “dupla szemétdíjként” ismert fizetési kötelezettséget a vállalkozásoktól. A tavalyi utolsó negyedévre a teljes ellátási területen küldött ki számlákat a társaság, melyet a legtöbben kifogásoltak, értetlenül álltak a helyzet előtt. Akkor a ZHK Kft. tulajdonosai arról döntöttek, nem lehet, hogy a vállalkozók olyan szolgáltatásra legyenek kötelezve, amelyet nem vettek igénybe.

Dr. Mengyi Roland és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők támogatásával a polgármesterek kezdeményezték a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosítását, amely azonban hosszas előkészítő munkát igényel. A gyors orvoslás érdekében pedig arról határoztak 2015 novemberében, hogy olyan egységes rendeletet készítenek, amely “megvédi” a vállalkozókat, vagyis mentességet vagy kedvezményt kérhetnek.

A társulás az egységes rendelet megalkotására egy jegyzői csoportot kért fel Sátoraljaújhely főjegyzőjének irányításával (Tokaj, Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely jegyzői alkották a csoportot) 2016. március 9-én Bodrogkeresztúrban tartották a ZHK Kft. tulajdonosi tanácsának ülését, melyet követően sajtótájékoztatón számoltak be a tárgyalások eredményéről. 2016. március 11-én a ZHK KFT. tagsága is ülést tartott, ahol elfogadták az új rendeletet.

Aros János Sárospatak polgármestere azt mondta, megoldásra törekedtek és hosszas egyeztetést követően konszenzusra is jutottak. Megjegyezte, nem tett jót az egyeztetésnek az, hogy néhány település vezetése nem várta meg az egységes rendeletet, hanem önállóan alkotott egyet és azt fogadtatta el képviselő-testületével. Ennek több veszélye is van, hiszen jogi kontroll nélkül akár magukat az önkormányzatok vagy pont azok a vállalkozók kerülhettek volna olyan helyzetbe, hogy egy pontatlan rendelet miatt mégis fizetniük kell. Az egyeztetés ebből adódóan a helyzet tisztázásával kezdődött, majd több mint három órás munkát követően sikeresen zárult.

Ahogy Aros János fogalmazott, fölszállt a fehér füst, sikerült egységet alkotni ebben a fontos témában. A tárgyalás eredményét a pénteki taggyűlés elé terjesztették, ott megkapták a felhatalmazást a rendelet teljes elfogadására, egy gyors normakontrollt követően a március 16-val kezdődő munkahéten rendkívüli testületi ülésen fogadhatják el a települések képviselő-testületei a vállalkozók érdekében létrehozott új rendeletet.

Fontos, tette hozzá a polgármester, hogy április elseje előtt lépjenek hatályba a rendeletek, hiszen akkor már az idei évre szóló első negyedéves számlák kiküldése lenne esedékes. Sárospatak polgármestere közölte, a már kibocsátott számlákról is tárgyaltak. Azon vállalkozók, akik az új rendelet értelmében jogosultak lesznek a mentességre, felmentést kapnak a számlák befizetése alól. Az erről szóló javaslatot Aros János javaslatára fogadta el a ZHK taggyűlése. A javaslatból az is ered, hogy aki nem kapja a rendelet értelmében a mentességet vagy a kedvezményt, annak be kell fizetni a kiküldött számlákat.

Egyértelmű, hogy a ZHK Kft. számára azon összegek, melyek nem kerülnek befizetésre veszteségként kerülnek majd leírásra. A mentességet a rendelet értelmében minden év április 15-ig kell majd megkérniük a vállalkozásoknak, melyre szintén egységes formanyomtatvány áll majd rendelkezésre. Idén a mentesség visszamenőleg lesz érvényes január elsejei dátummal. A vállalkozóknak a helyi jegyzőhöz kell majd fordulniuk a mentességért vagy kedvezményért, a jegyző pedig a rendelet alapján megállapított adott vállalkozásra szóló döntését továbbítja majd a ZHK Kft. felé. Aros János azt is elmondta, a ZHK Kft. csak a taggyűlés által elfogadott rendelet alapján kiállított mentességet vagy kedvezményt fogadja majd el, így azon települések amelyek korábban fogadtak el ilyen jellegű rendeletet, újra kell hogy tárgyalják és alkossák azt.

Májer József az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke azt mondta a tárgyalást követően, hogy nehéz dolguk volt 83 különböző településsel egyeztetve megalkotni egy jó rendeletet, de sikerült. Valóban hosszas volt a munka, de a mentesség vagy kedvezmény alapját biztosító törvény nem részletezi a szakmákat, a keretet adja meg, melyet most részleteiben kellett kidolgoznia a szakértőknek. A kapkodás tehát veszélyeztette a jogszerűen alkalmazható rendelet megszületését. A vállalkozók türelmét kell még megköszönnünk, hiszen az Ő pénztárcájukat érintette a szemétszállítási számlák, majd jó néhány esetben a fizetési felszólítások megküldése is tette hozzá Májer József.

Hercsik István a ZHK Kft. ügyvezetője a tulajdonosi tanácsülés és a vele egy időben zajló elnökségi ülést követően nyilatkozva közölte, a neuralgikus pontot, a vállalkozók irányába történő számlázás és/vagy nem számlázás vagy kedvezmény biztosítása jelentette.

Ettől viszont többről is szó van, hiszen ennek az alapja, hogy nem volt eddig az ellátási területen egységes közszolgáltatási rendelet. Az ügyvezető emlékeztetett másfél éve vezette be a Hulladékgazdálkodási törvény az ingatlan használó fogalmát. Vagyis annak kell az ingatlannál a hulladékkezelési díjat fizetni, aki használja az ingatlant.

Az ingatlanhasználó fogalom mint olyan jó dolog, hiszen adott esetben egyértelműsíti, hogy például albérlet esetén nem a tulajdonos, hanem a bérlő fizet. Viszont az ingatlanhasználó fogalomból eredt az is, hogy érdeksérelmek alakultak ki az alkalmazása során.

Erre példa egy óraadó tanár este lehet, aki vállalkozóként otthonában magánórát ad, a nyilvántartás szerint a lakcímre be van jegyezve a vállalkozás, vagyis az ingatlan használója. Hogy termel-e a szemetet vagy sem, az a nyilvántartásból nem derül ki – mondja az igazgató.

Hercsik István hangsúlyozta, ők jogszabály alapján küldték ki a számlákat, amelyek országos szinten is visszhangot kaptak. A kiküldött számlákat minden negyedik vállalkozás reklamálta meg. Az esetek elemzéséhez kezdtek hozzá. Több szegmens van – mondja az ügyvezető, az egyik ahol a saját ingatlanában van a vállalkozása valakinek, az ő helyzetüket megoldja az új egységes rendelet. A másik gyakori eset, amikor egy ingatlanba több albérlő is van, például egy önkormányzati hivatalban több kisebb akár önkormányzati cég is be van jelentve. Ezt a helyzetet is kezeli az új rendelet. A harmadik jelentős szegmens a székhelyhasználók, ilyen eset mondjuk amikor egy könyvelő iroda székhelyszolgáltatást is nyújt, úgy akár több vállalkozás is lehet egy címen. Ez esetben is a céges nyilvános adatbázis alapján lehet lekérni az adatokat és megállapítani, hogy az ott székhellyel rendelkezők termelnek-e a szemetet, vagy sem. Ez ő helyzetük is kezeli az új rendelet. Vannak nagyon egyedi esetek is, amelyekben egyedi bírálatokra is szükség lesz.

Hercsik István közölte, az eddig kiküldött számlákat NEM kell befizetniük azoknak, akik megkapják a kedvezményt vagy a mentességet a rendelet alapján. Fontos viszont, hogy minden év április 15-e lesz az a fordulópont, ameddig a mentességet kérelmező vállalkozásnak be kell nyújtania kérelmét és a rendelet alapján hamarosan majd mindenki számára megismerhető mellékleteket, mert ha ezt elmulasztja, nem lesz jogosult az adott évben a mentességre, akkor pedig a törvény szerint fizetnie kell – összegezte a várható eljárást a ZHK. Kft. ügyvezetője.

A taggyűlésen más témákról is egyeztettek. Ilyen volt a “sárga kukák” helyzete. A tavalyi éven a szemétszállítás és annak feldolgozása körül jelentős fejlesztés valósult meg. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez tartozott, hogy térítésmentesen kaptak a lakosok külön gyűjtőedényeket erre a feladatra. Elhangzott, Sárospatakon még nagyjából 400 darab “sárga kukát” nem vettek át. Így, aki ezt még elmulasztotta a Kommunális Szervezetnél a megfelelő igazoló dokumentumok birtokában térítésmentesen átveheti az új gyűjtőedényt.

A ZHK KFT. taggyűlésén került szóba az is, hogy néhány önkormányzat saját hatáskörében biztosít szemétszállítási kedvezményt lakosainak. Például van ahol bizonyos életkor felett a helyi önkormányzat kedvezményt ad a lakosnak a díjból, amely az adott lakosnak egyértelműen anyagi könnyebbséget jelent. Kompenzáció viszont nem történik. A ZHK. KFT.-nél ebből eredően hiány keletkezik, hiszen a lakos a normál összegtől kevesebbet fizet be, a különbözetet pedig ez idáig nem rendezték az egyéni kedvezményt biztosító önkormányzatok. A napokban az ilyen típusú kedvezmények felülvizsgálata kezdődik el, hiszen éves szinten akár több tíz millió forintos árbevétel kiesés éri e miatt a hulladékkezelő társaságot.

Feltöltő

Fel