Jogi kontroll alatt, elfogadás előtt a pataki vállalkozásokat védő szemétszállítási rendelet

Véglegesítés előtt áll a sárospataki székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások érdekében létrehozott új rendelet.

A tavalyi évben borzolta a kedélyeket a térségi hulladékszállító társaság vállalkozásokat érintő eljárása, miszerint a lakossal megegyező címre bejelentett vállalkozástól is kérte a szemétszállítási szolgáltatás megfizetését. Szolgáltatás vagy teljesítés pedig nem áll a háttérben – mondják a vállalkozók. Pontosan az ő érdekükben kezdődött el egységes rendelet kidolgozása, amelynek elfogadása a ZHK Kft. tulajdonosi körében március 9-én lesz. Addig bárhol születik döntés a témában, az nem biztos hogy megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

A polgármester a február 26-i képviselő-testületi ülésen is adott tájékoztatást a számos vállalkozást és vállalkozót érintő szemétszállítási díjak körül kialakult helyzetről.

Aros János polgármester emlékeztetett rá, a térség 81 településén szolgáltató Zempléni Hulladékkezelési Közhasznú Nonprofit Kft. (ZHK) számlát bocsátott ki többek között Sárospatak egyéni és társas vállalkozóinak, miután előtte szerződést küldött múlt év őszén a szemétszállítási feladat ellátásáról. Jogosan háborodtak fel a pataki vállalkozók is, hiszen egy általuk igénybe nem vett szolgáltatás után kértek tőlük díjat.

Dr. Mengyi Roland és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők közbenjárásával elkezdődött a kezdeményezése a hulladéktörvény megváltoztatásának úgy, hogy a lakóhelyükre bejelentett székhelyű vállalkozásoknak ne kelljen a cégük után is fizetniük a szemétdíjat. Mivel a törvény módosítása hosszasabb folyamat, a ZHK Kft. 2016 január 22-i vezetőségi ülésén megállapodtak, hogy minden önkormányzat – egy közösen megalkotott és egységes – rendeletben szabályozza, hogy azok, akik például háztartásként egyszer már fizettek a szemétszállításért, azoknak az otthonukba bejegyzett, több esetben hulladékot nem is képező tevékenységgel rendelkező vállalkozásuk után ne kelljen még egyszer fizetniük. Ehhez a már említett rendeletben dolgozzák ki a mentesség és a kedvezményes díjfizetés feltételeit, hogy a jogszabályoknak is megfelelően tudjanak eljárni.

2016 februárjának végén a ZHK Kft. több vállalkozásnak már fizetési felszólítást is küldött, hogy teljesítsék a korábban kiküldött számla kiegyenlítését. Ez viszont újabb felháborodást eredményezett – mondta Aros János. Számtalan panaszos megkeresés érkezett hozzájuk jelezvén azt is, hogy várják a vonatkozó rendeletet. Sárospatak polgármestere hangsúlyozta, az önkormányzati rendelet szövegezése elkészült, jelenleg egy nagyon fontos jogi kontroll alatt van /többek között a Kormányhivatal is előzetes jogi véleményt alkot róla/ – és március 9-én lesz a ZHK Kft. újabb ülése, ahol majd a tulajdonos települések együtt elfogadják a vállalkozókra kivetett szemétdíj kivédésére szánt rendeletet. Ezt követően kell rendkívüli képviselő-testületi ülést tartani, hogy a helyi képviselő-testületek alkalmazni tudják településükre a rendeletet. Erről szólt a januári vezetőségi megállapodás is.

Aros János kiemelte, nagyon alapos rendelet előkészítésre van szükség, hiszen nem szeretnék, ha egyéni vagy más politikai érdek mentén születnének meg a jóváhagyást megelőzően olyan rendeletek, amelyek nem felelnek meg a jogszabályi környezetnek. Egy rossz rendelet miatt ugyanis akár az önkormányzatot vagy az adott vállalkozást terhelhetné fizetési kötelezettség. Az egységesség és a következetesség tehát elengedhetetlen. Aros János emlékeztetett, ahogy korábban jelezte, a következő ZHK-s tárgyalás alkalmával javasolni fogja, hogy az eddig kiküldött számlákat vonja vissza, tekintse nullásnak a Zempléni Hulladékkezelési Közhasznú Nonprofit Kft..

Sárospatak polgármestere azt is leszögezte, bár vannak már önkormányzatok, melyek már fogadtak el rendeletet témában, ő nem tartja jónak a kapkodást. Még nem kaptak visszajelzést a rendelettervezet szabályosságáról a Kormányhivataltól, addig pedig nem érdemes hurrá optimizmussal fogadni egy-egy döntést. Adott estben ugyanis egy rosszul megalkotott rendeletet a ZHK Kft. jogi úton megtámadhat, és akkor hiába minden a vállalkozások érdekében tett lépés.

Ezt erősítette meg Májer József is, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke. Közölte, az eredeti 2015 novemberében született társulási ülésen elhatározottak szerint a ZHK működési területén egységes rendeletre van szükség, amelynek kidolgozására a jegyzőket kérték fel. Az nem lehet életszerű, hogy 81 település 81 különböző módon szabályozza a megoldást, ezért van szükség közös álláspontra. A mostani menetrend szerint miután március 9-én és 11-én a ZHK Kft. tulajdonosi társulása valamint elnöksége tart ülést ahol napirenden lesz az új rendelet, első olvasatban alakítja ki álláspontját a közös rendelettől. Ha itt megállapodás születik, onnantól van megoldást jelentő rendelet a sokak által sérelmezett szemétdíjra. Az addig elfogadott rendeleteknek a közös rendelethez kell igazodniuk, hiszen az nem lehet, hogy más elvek mentén egymástól eltérő szabályozások alakulnak ki a településeken – tette hozzá Májer József.

Feltöltő

Fel