Közmeghallgatást tart a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak

 K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

 a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak

a nemzetiségek jogairól szóló

  1. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján
  2. december 9-én (szerda) 1630 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

 H e l y e :   a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Díszterme

                   (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

 A közmeghallgatás során az állampolgárok, továbbá a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

 A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

                                                                                          Stumpf Bálint

                                                                                                     elnök

Feltöltő

Fel