Hirdetmény az Erzsébet-utalványok kiadásának rendjéről

HIRDETMÉNY

 Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-én fennáll, Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.

 Fentiekre tekintettel felhívom a Sárospatak Város Jegyzője által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsággal rendelkezők figyelmét, hogy az Erzsébet-utalványokat

 2015 november 23. napjától – 2015. november 27. napjáig vehetik át személyesen a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélvárójában.

 Kérem, hogy az átvételhez személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.

 Sárospatak, 2015. november 17.

 Vitányi Eszter sk., jegyző

Feltöltő

Fel