A Zemplén TV két munkatársának új filmjét a DUNA World-ön mutatják be

Mezősi-Nagy Mariann és Mezősi Tamás a Zemplén Televízió munkatársai. Korábban egy pályázat révén elkészítették Az utolsó hadifoglyok?…avagy a könyveknek is megvan a saját sorsuk című dokumentumfilmet, mely a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek részét képező, értékes és egyedülálló könyveinek II. világháború során Oroszországba történő elhurcolását és Sárospatakra visszaérkezését dolgozta fel.

Most egy újabb filmet alkottak, Vértanúságra ítélve címmel. Az 52 perces dokumentumfilm Romzsa Tódor görög katolikus püspök életét és a kárpátaljai görög katolikus papok üldöztetését dolgozza fel, melynek sárospataki szálai is vannak!

A filmet a nagyközönség először a DUNA World műsorán láthatja, szeptember 26-án, este 17.25-től.

Rendező, forgatókönyvíró: Mezősi-Nagy Mariann
Operatőr: Mezősi Tamás

A filmről a port.hu így írt:

A második világháború után a munkácsi egyházmegyében élő görög katolikus papok is ugyanazt az üldöztetést szenvedték el, mint a Kárpátokon túl élő hittestvéreik. Romzsa püspök halála után az ortodox egyházhoz való csatlakozást elutasító papokra és szerzetesekre börtön, munkatábor vagy halál várt. 1949 februárjában a munkácsi egyházmegye formálisan is megszűnt. Az egyházmegye 350 papjából 129-en kerültek börtönbe vagy munkatáborba. A film egyházi személyek, vatikáni szakértő, történész segítségével mutatja be Romzsa Tódor püspök életét, üldöztetését s az őt körülvevő történelmi környezetet. A visszaemlékezésekben olyan, még ma is élő papok szólalnak meg, akiknek családtagjai átélték Kárpátalján e korszak rémségeit. A film bemutatja azt is, hogy a görög katolikus egyház miként élheti ismét virágkorát és ebben milyen szerepe van Romzsa Tódor püspök helytállásának és tanúságtételének.

2015szept_vértanúságra_ítélve_ZTV

Jelenet a filmből

Feltöltő

Fel