Nyílt napok a Carolina Óvoda és Bölcsődében

A Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményében az óvodai beiratkozás időpontja:
2015. április 20. – május 08.

A beiratkozás helye:
Carolina Óvoda és Bölcsőde /Sárospatak, Zrínyi u. 40./

 

Várjuk mindazokat a gyermekeket, akik a 2015/16. nevelési évben betöltik a 3. életévüket, azaz  2012. szept. 01. – 2013. aug. 31. között születtek, illetve mindazokat, akik koruk ellenére még nem járnak óvodába!

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítványt, vagy lakcímkártyát,
 • a szülő (gondviselő) nevére kiállított személyi igazolványt, lakcímkártyát!

Amit intézményünkben biztosítani tudunk:

 • kiváló, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok
 • gyermekszerető dajka nénik
 • kimagasló tárgyi feltételek
 • választási lehetőség:
 1. a néphagyományőrző,
 2. a természetszeretetre és környezetvédelemre épülő, valamint
 3. a művészeti nevelés elemeit tartalmazó csoportok közül
 • az óvodai nevelésünket kiegészítő, választható szolgáltatásaink:
 1. nagycsoportosoknak úszás, ill. vízhezszoktatás
 2. játékos angol nyelvi előkészítő
 3. zeneóvoda, néptánc
 4. mazsorett, szertorna, balett, zenés ovis torna, Bozsik-foci
 5. felekezet szerinti gyermekhittan,
 • továbbá a gyerekek fejlettségi szintjének felmérése után, indokolt esetben speciális foglalkozások (logopédia, fejlesztő pedagógia, mozgásfejlesztés) biztosítása.

 

A választás megkönnyítése érdekében intézményünkben

NYÍLT NAPOKAT tartunk
április 14-én /kedden/ és 15-én /szerdán/ délelőtt 8 és 12 óra között.

A nyílt napok alkalmával a szülők és a leendő óvodások betekintést nyerhetnek az óvoda életébe és a csoportokban folyó nevelőmunkába.

Tájékoztatjuk továbbá a szülőket, hogy a bölcsődés korú gyermekek előjegyzése év közben folyamatosan történik.

A bölcsődei és óvodai felvételekről Felvételi Bizottság dönt, melynek eredményéről írásban értesítjük az érintetteket.

A beiratkozásra szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat és szüleiket!

 

Lendvainé Szendrei Ágnes sk.
intézményvezető

Feltöltő

Fel