A 107 éve született Wass Albertre emlékeztek

A sárospataki Wass Albert emlékkőnél találkoztak tegnap mindazok, akik az erdélyi  magyar irodalom egyik legnagyobb alakja születésének 107. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség részesei voltak. Így emlékeztek meg a jelenlévők Wass Albertről, akinek műveit Magyarországon a rendszerváltás óta ismerhettek meg itthon is, korábban ugyanis tiltott és ezzel együtt szinte ismeretlen író volt. Sárospatakon már hagyománya van az ő tiszteletére rendezett megemlékezéseknek.

Tarnavölgyi László, a Sárospataki Wass Albert Kör elnöke elmondta: „A nagy erdélyi író által megfogalmazott gondolatok ma is örök érvényűek, és éppen ezért befogadhatóak azok az értékek és hitvallás, amelyről Wass Albert számos művében tanúságot tett”.

Az ünnepségen részeként az elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Földházi István szavalatát hallgathatták meg az emlékezők. Ezután ismét az elnök szólt néhány szót, emlékezőbeszédet tartott, majd többen, gyertyát is gyújtottak az emlékkőnél. A megemlékezés a Székely himnusz eléneklésével ért véget.

Feltöltő

Fel