A Vay Miklós Református Szakképző Iskola Ünnepi Istentisztelete

Iskolánk éves programjának egyik legszebb eseménye a téli szünet előtti Karácsony hangulatát idéző ünnepi Istentisztelet. Az Istentisztelet elején Török István lelkész Jézus Krisztus születésének a történetét olvasta fel Máté evangéliumából; beszédének fő mondanivalója a szeretett fontossága és embertársaink megbecsülése volt.

Ezután tanulóink énekes műsora következet gitár kísérettel; Az éneklésbe mindenki bekapcsolódhatott. A műsor végén kihirdették az adventi időszakot átölelő facebook-os vetélkedő eredményét. Ennek a játéknak a kérdései a Bibliára és Advent hagyományára, néphagyományára vonatkoztak.

A tanári kar is megjutalmazta diákjait; az osztályfőnökök véleménye, javaslata alapján osztályonként egy fő kapott jutalmat.

Az Istentisztelet után az iskola dolgozói átvonultak a Diákotthon épületébe, ahol Dr. Téglás Zsolt  mindannyiuknak Áldott Ünnepeket kívánt.

További fotók >>>

Feltöltő

Fel