Élelmiszercsomagok a rászoruló lakosoknak

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 12. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy az 1000 fő leginkább rászoruló sárospataki lakosnak, tartós élelmiszerekből álló, 1.500 Ft/fő értékű élelmiszercsomagot biztosít.

A rászorultság megállapítására vonatkozó jövedelemhatár, egyedül élő esetén 84.000 Ft, családos esetén 50.000 Ft/fő. A rászorultság megállapításához szükség van a jövedelmet igazoló dokumentumok, a személyazonosító igazolvány valamint a lakcímkártya bemutatására.

Ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak nyújtható élelmiszercsomag, függetlenül az ugyanott élő személyek és családok számától.

A kiosztás 2014. december 17-től kezdődik és munkaidőben történik.

Az élelmiszercsomagok kiosztásának helye: Sárospataki Gondozási Központ (Sárospatak, Rákóczi út 32.)

Sárospatak, 2014. december 12.

                                                                                  Aros János sk.

                                                                                  polgármester

Feltöltő

Fel