Összefoglaló a decemberi bizottsági ülésekről

Hiába, hogy alig két hete volt a novemberi képviselő-testületi ülés, az ünnepek miatt korábbra kellett hoznia Sárospatak Város Önkormányzatának a decemberi ülést. Ezt megelőzően azonban szokás szerint összegyűltek a bizottságok is, amelyek közel 50 napirendi pontban hoztak döntéseket.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ezúttal több, mint 20 napirendi pontot tárgyalt. Ezek között szerepelt több olyan is, amely a városi Rendelőintézet működését érintette. Július óta, már havi rendszerességgel számol be az intézmény a gazdálkodásáról, mivel akkor kezdődött el a tartozásállomány kezelése.

„Újabb beszámolót hallgattunk meg a Rendelőintézet tartozásállományáról. A bizottság nem hitte, hogy két hét alatt csökkenhetnek a kintlévőségek, de pozitívan kellett csalódnunk, hisz örömteli hírrel állt elénk az igazgatónő. A múlt havi 35 millió forintról 27 millió forintra csökkent a tartozás. Úgy tűnik, fenntartható csökkenésről van szó, hiszen a nem lejárt határidejű tartozások sem nőnek” – nyilatkozta Hajdu Imre.

A javuló helyzet az okszerű gazdálkodásnak köszönhető, illetve annak is, hogy a régi szülőotthon épülete felszabadult, így már ott sem jelentkezik kiadása az intézménynek. A Rendelőintézet lemond a régi szülőotthonról, mely újra önkormányzati fenntartásba és kezelésbe kerül. Hajdu Imre azt is elmondta, a felszabadult épület közös udvaron található az orvosi ügyelettel, amely továbbra is ugyanazon a helyszínen fogadja a betegeket.

Sárospatak Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága decemberi ülésén nyílt napirendi pontok között 13 témakört tárgyalt és fogalmazta meg javaslatait azokkal kapcsolatban a képviselő-testület felé. Kiemelt téma volt itt is a Rendelőintézet tartozásának csökkenése valamint a régi szülőotthon épületének sorsa, de a bizottság elnöke azt is elmondta, új szociális bérlakások kiírására is sorkerült.

„Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy a Lavotta utcán (Lavotta u. 59. I/1., Lavotta u. 59. I/4.) két szociális bérlakás került kiírásra. Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás. A további feltétekről a http://sarospatak.hu/onkormanyzati-ingatlanok/ oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni és leadni 2015. január 9-ig” – mondta Oláh József bizottsági elnök.

A bizottság továbbá döntött még az élelmiszercsomagok biztosításáról és a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről is.

Folyamatban van a Sárospataki Települési Értéktár megalakítása – nyilatkozta Szvitankó Tamás, a decemberi Humán Bizottsági ülés után.

„A Települési Értéktárnak az lesz a feladata, hogy a város hírnevét tovább öregbítő értékeket, kincseket számba vegyék a szakemberek és azt tovább őrizve, még jobban megismertetve másokkal, tovább erősítsék a település jó hírnevét. Most, az eddigi és jelenleg is folyó háttérmunkákról egy tájékoztatót hallgattunk meg a Települési Értéktár vezetőjétől, melyből kiderült mennyi szekció alakult meg, valamint hogy a már korábban javasolt értékeket is sikeresen felvették a Települési Értéktárba” – mondta a bizottsági elnök.

A tagok egy beszámolót is meghallgathattak a sárospataki Művelődés Házában működő Zrínyi Ilona Városi Könyvtár munkájáról.

„Sárospatak város egyetlen közkönyvtára A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtára. Fenntartásáról, működtetéséről Sárospatak Város Önkormányzata gondoskodik. Települési és nyilvános közkönyvtár, a sárospataki járás 15 szolgáltató helyének ellátó könyvtára, általános gyűjtőkörű intézmény, szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

A most elkészült Gyűjtőköri Szabályzat által egy teljes, átfogó elemzést hallgathattunk meg a könyvtár életéről. Ebből megtudtuk, hogy az intézmény dokumentumállománya csaknem 70.000 egység. A tájékoztatóval teljesen meg voltunk elégedve, elfogadásra javasoljuk a képviselő-testület felé”

A Humán Bizottság zárt ülésen tárgyalt még hagyományosan, a  Magyar Kultúra Napján átadandó Ködöböcz József díjról is. Jelölések már korábban beérkeztek, a bizottság döntött és javaslattal él a képviselő-testület felé.

Valamennyi megtárgyalt napirend kapcsán pénteken hoz döntést a képviselő-testület.

Feltöltő

Fel