Rendkívüli Társulási Tanácsülés

Sürgős lépésekre van szükség a térségi szemétszállítás biztosítása érdekében, mivel a feladatot elvégző társaság súlyos anyagi gondokkal küszködik. A ZHK Kft. bevételei jelentősen elmaradnak a vártnál, ennek következtében finanszírozhatatlanná is válhat a szolgáltatás. A társaság vezetője valamint a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás tagjai rendkívüli egyeztetésen állapodtak meg a helyzet kezeléséről, amelynek anyagi vonzatairól a következő napokban további tárgyalásokat folytatnak. Így a szemétszállítás feladatellátása nem kerül veszélybe – állapodtak meg az érintettek.

Valós veszélybe került a térségi szemétszállítás helyzete, emiatt rendkívüli ülést tartott a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás, amely egyeztetésre meghívták a szemétszállítást végző társaság ügyvezetőjét is. Hercsik István arról számolt be, hogy a ZHK Kft. a pénzügyi teljesítés határára érkezett. Kintlévőségeik összege, mintegy 100 millió forintot tesznek ki. Ezen tartozásokat előírás szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak adja át behajtásra a társaság, de behajtási eredményességük alig éri el a 9 százalékot. Ehhez párosul az üzemi veszteség és egyéb, a hiányt növelő tételek. Így összesen, mintegy 200 millió forintnyi hiánya van a 81 önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságnak. A működés és ez által a szemétszállítás biztosítása miatt egyeztettek a polgármesterekkel.

Mára eljutottunk odáig, hogy a 81 tagtelepülésen komoly veszélybe került a szemétszállítási szolgáltatás. Ezért kértem és hívtam össze a sárospataki járás településeinek vezetőit, hogy próbáljuk közösen megoldást találni arra, hogy ez a cég – amely kizárólag önkormányzati tulajdonban van, hiszen a 81 település a tulajdonosa – hogyan tud valóban működőképessé válni a következő évtől, mert azt nem kockáztathatjuk, hogy a szemétszállítás bármilyen módon is veszélybe kerüljön, nem csak a mi járásunkban, hanem a 81 település valamennyi részén. Körvonalazódtak a megoldásnak és a megállapodásnak a pontjai és remélhetőleg, a következő rendes testületi ülésre ezeket az elképzeléseket, javaslatokat be is tudjuk vinni.”

Szerk.: A szolgáltatás nincs veszélyben ahogyan az elhangzott, a jelenlegi megállapodás tervezete szerint viszont az önkormányzatoknak komolyan zsebbe kell nyúlniuk év végére, ez jelenthet-e problémát?

A mai beszélgetés tárgya részben az volt, hogy a kintlévőségeket hogyan tudja az önkormányzat előre megfinanszírozni, majd természetesen nem mondunk le ennek a behajtásáról sem (erre is keressük a lehetőséget hogy, és milyen módon tudjuk behajtani majd). Egy dolog lebeg mindenkinek a szeme előtt, hogy a szemétszolgáltatás továbbra is folyamatos és zökkenőmentes legyen, és hogy ez a lakosoknak ne kerüljön többe, mint eddig volt” – nyilatkozta Aros János, a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás elnöke.

A társulás elnöke hangsúlyozta, minden egyes önkormányzatnak más és más mértékben kell hozzájárulnia majd a költségekhez, a pontos számítások még folyamatban vannak. Minden település a saját képviselő-testülete jóváhagyásával fogja teljesíteni a befizetéseket. A ZHK ügyvezetője és a jelen lévő polgármesterek abban állapodtak meg, hogy napokon belül megszületnek a megállapodások, amelyek biztosítják a társaság, ezzel együtt a 81 település szemétszállításának folytonosságát.

Feltöltő

Fel