A novemberi képviselő-testületi ülésről

Az októberi alakuló ülést követően most először gyűlt össze Sárospatak Város Önkormányzatának képviselő-testülete, rendes hó végi ülésére, melyen közel 40 napirendet tárgyaltak meg. Sikora Attila alpolgármester foglalta össze a legfontosabb pontokat.

„Októberben csak alakuló ülést tartottunk, így most felhalmozódtak a feladatok és elég hosszúra sikerült a november végi képviselő-testületi ülés. Közel 40 napirendi pontot tárgyaltunk.

Ezek között több olyan is volt, ami minimális áremelésekről szólt. Az áremelések érintik az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokat, a kéményseprő díját, a gyermekétkeztetést illetve az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületeket, és az üzlethelyiségek bérbeadását is. Minden esetben megállapítható, hogy az inflációval megegyező, 2,5 – 3%-os emelésekre került sor.

Több napirendben is foglalkoztunk az egészségügyet érintető változásokkal. Ebből az egyik, hogy Lukács Ilona doktornő sajnálatos módon elhalálozott, így a 2-es számú körzet ellátását meg kellett oldanunk. Az ő praxisát működtető kft. – amelynek a lánya a tulajdonosa és jogos örököse – továbbviszi a praxisjogot, és helyettesítő orvossal, nevezetesen Markovics doktor úrral fogja megoldani a következő egy évben a helyettesítést. Tehát Markovics doktor úr saját rendelési idejében is, és azon túl két órában a Lukács doktornő körzetéhez tartozó betegeket is el fogja látni.

Ugyancsak egy fontos napirendi pont volt az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról szóló előterjesztés, amelyben egy új rendeletet alkottunk.  Az egyik változás ezzel kapcsolatban, hogy eddig 35 éves korig volt kérhető ez a támogatás, most ezt a korhatárt 40 évre felemeltük.

A testületi ülésen elfogadásra került a közművelődési tevékenység helyi feladatairól szóló határozat. Ebben egy újonnan kidolgozott közművelődési tervről van szó, amely az önkormányzat által előírt kötelezettségeken túl a kulturális stratégia által megfogalmazott igények újragondolása miatt készült el. Egy több oldalas dokumentumról van szó, amely a városban az önkormányzat által támogatott közművelődési feladatot ellátó szervek támogatásáról, működéséről szól.

Napirenden volt ezeken kívül több beszámoló is. Ilyen volt például a Végardó Fürdőt üzemeltető PATAQUA Kft. háromnegyed éves beszámolója. Szerencsére a 2014-es évet is sikeresen zárta a fürdő, bár egy pici (kb. 5-6%-os) csökkenés tapasztalható a fürdőbe érkezők létszámát tekintve. Az önkormányzatnak megfizetett 70 millió forintos bérleti díjon túl, a megmaradt összegből a következő év május 1-ig zavartalanul fogják tudni működtetni a fürdőt” – mondta Sikora Attila.

A képviselő-testület ezeken túl több lejárt határidejű határozat végrehajtásáról is döntött, de elfogadták a Gondozási Központ intézkedési tervét és módosították a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát is.

Feltöltő

Fel