Sárospatak Város Önkormányzata December 12-én tartja Képviselő-testületi ülését

testuleti

 

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában

biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2014. december 12-én (péntek) 900 órára

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom.

(A napirendekre kattintva letöltheti az aktuális előterjesztést!)

 

Napirend előtt:

  • „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetések átadása

Átadó: Aros János polgármester

  • Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről

Előterjesztő: Aros János polgármester

 

 

Napirend:

1. Javaslat az alpolgármester megválasztásáról, illetményének megállapításáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

 

2. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság

 

3. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről

Előterjesztő: Aros János a Társulási Tanács elnöke

 

4. Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat A Művelődés Háza és Könyvtára Zrínyi Ilona Városi Könyvtár intézményegysége Gyűjtőköri Szabályzatáról

Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin igazgató

Véleményezi: Humán Bizottság

 

7. Javaslat a Sárospataki Települési Értéktár létrehozásáról

Előterjesztő: Csatlósné Komáromi Katalin az Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Humán Bizottság

 

8. Javaslat a Sárospatak, Comenius u. 20. szám alatti telephelyen területi ellátási kötelezettséggel működő Sárospatak IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben a rendelési idő változásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

9. Javaslat Sárospatak Város Rendelőintézetének kérelméről

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

10. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseiről készült beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Javaslat Sárospatak Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat önkormányzati ingatlant érintő fejlesztéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Javaslat önkormányzati ingatlant érintő elővásárlási jogról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Javaslat önkormányzatot megillető vagyonkezelői jogról történő lemondásról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Javaslat élelmiszercsomag biztosításáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

18. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságairól

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Javaslat a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: valamennyi bizottság

 

20. Tájékoztató a 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatás keretében indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Tájékoztató Sárospatak város környezeti állapotáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. A Sárospataki Torna Club elnökének támogatás iránti kérelme

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

23. Tarcal község várossá nyilvánításának támogatásáról

Előterjesztő: Aros János polgármester

Véleményezi: Humán Bizottság

 

24. Egyéb ügyek

  

A Képviselő-testület 1600 órai kezdettel folytatja nyílt ülését, közmeghallgatást tart.
Helye: Újbástya Rendezvénycentrum

 

Sárospatak, 2014. december 4.

             Aros János

 

Feltöltő

Fel