Sikeres projekteredmények

v_pályázatok

 

A Művelődés Háza és Könyvtára akkreditált felnőttképzési intézményként vett részt a TÁMOP 5.1.1-11/1/B -2012-0045 „ Az élethosszig tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az iskolában és az iskolán túl” komplex kompetenciafejlesztő képzések és foglalkozások Sárospatakon és térségében című projektben. A 24 hónap alatt többféle képzés, közösségi rendezvény, tréning, szakmai találkozó valósult meg az intézmény koordinálásában.

Az OKJ képesítést nyújtó szőlőmunkás, valamint a 7-8. osztály befejezésére irányuló képzést a munkahely megszerzésére és megtartására irányuló képzés követte. A három tanfolyamon a Sárospataki járás több településéről összesen 40 fő kapott lehetőséget arra, hogy ismereteit bővítse, és új kapcsolatokra tegyen szert.  Két célcsoportban digitális kompetenciafejlesztésre is sor került. Kenézlőn, Olaszliszkán, Bodrogolasziban az állampolgári aktivitás, a mindennapi életet érintő ügyintézések, a közigazgatás rendszerében való eligazodás témakörök álltak a középpontban. A három helyszínen 45 fő kapcsolódott be a programba. Sok emlékezetes órát töltöttünk a résztvevőkkel, de a parlamenti kirándulás, színházlátogatás, helyi rendezvények nyújtották a legnagyobb élményt.

A résztvevők minden esetben hátrányos helyzetűek, munkanélküliek vagy pályakezdők, Gyesről és Gyedről visszatérők illetve elavult szakképesítéssel rendelkezők voltak. A képzések alkalmával a szervezők is sok új tapasztalatra tettek szert és folyamatosan bővült az együttműködésbe bevont szervezetek, intézmények száma is.

A projekt közösségi eleme a civil szervezetekkel foglalkozott. Több száz kérdőív feldolgozása után összefoglaló tanulmány készült a szervezetek munkájáról, együttműködési lehetőségeiről.

Köszönet minden partnernek, aki a projekt megvalósulását segítette. Őszintén bízunk benne, hogy mi is segíthettünk az iskolán kívüli képzésben sikerélményhez juttatni az itt élőket, és újabb esélyt adni a hátrányos helyzetűeknek.

 


 

2014. szeptember 30-án lezárult a huszonnégy hónapig futó TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0045.sz projekt, amelyet a KLIK Miskolci Tankerülete és A Művelődés Haza és Könyvtára valósított meg, 99 749 108,- Ft támogatásból.

Szeptember 30-án a projektzáró konferencián mutatták be a konzorciumi és együttműködő partnerek a program eredményeit, az indikátorokat, és tették a képes beszámolókkal, a gyerekek értékelésének videó felvételével élővé a számadatokat.

A projektbe csaknem ezer gyermeket vontak be, akik közül több mint 240-en legalább nyolc hónapig, heti rendszerességgel jártak a csoportfoglalkozásokra. A csoportterápia nagyon hatékony forma a személyiségfejlesztésben, a konfliktuskezelés megtanulásában, a társas kompetenciák elsajátításában. Minden csoport életében jelen voltak a kézműves foglalkozások, a közös játék, a csoportos feladatmegoldások. A Búzavirág Alapítvány mesterei minden csoportban tartottak kihelyezett műhelyfoglalkozásokat.

Az együttműködő partnerek  – a Búzavirág Alapítvány, valamint a Zöld Kör Egyesület – nyári táborokban, napközikben szerveztek színvonalas 10 napos, illetve egy hetes programokat a gyerekeknek két nyáron át. A szervezésben, lebonyolításban pedig a Zempléni Családokért Alapítvány, valamint a MÖSZ Olaszliszkai Fejlesztő Háza segített bennünket.

Hiánypótló, innovatív programelem volt a 2HOME ház beindítása és működtetése, ahol a két év alatt több mint ötven gyermek töltötte aktívan az iskola utáni időt, játszottak, beszélgettek, “lelkiztek”, gyakoroltak, házit írtak, pótvizsgára készültek. A legnagyobb eredmény számunkra, hogy a gyerekek szemlélete változott, viselkedésük mellett, és többen fogalmazták meg, hogy tovább szeretnének tanulni, és erre most már képesnek is érzik magukat.

A projekt értéke volt, hogy a kistérség minden települését bevonta. A tervezés során oda összepontosítottunk, ahol a legmagasabb volt a gyermekvédelmi alapellátásban lévő, és védelembe vett gyerekek száma. A programok megelőző céllal jöttek létre, integrálták azokat a gyerekeket, akik hátrányokkal élnek, akik  nehezebben tudnak beilleszkedni. A célcsoport másik komponense a 28 év alatti anyák voltak, illetve a szülők, akik számára a csoportfoglalkozások nemcsak  az ünnepkörökhöz kapcsolódó újrahasznosított anyagokból készülő tárgyak, ajándékok elkészítésében jelentettek sokat, de igazi közösséggé is kovácsolódtak Kenézlőn, Vissen, akik számíthatnak egymásra, a családgondozóra, aki a csoportot vezette. A szociális szakmában dolgozók, a csoportok vezetői, a 2HOME pedagógusai szupervízión, továbbképzéseken beszélhették meg szakmai nehézségeiket, a projekthez kapcsolódó, felmerülő problémáikat, a pedagógusokkal közös témanapokon, beszélgetéseken pedig a projektbe bevont gyerekekről, fejlődésükről, változásukról, a projekt lehetőségeiről lehetett eszmét cserélni.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a projekt hatására nőtt a társadalmi integráció, csökkent az izoláció, kevesebb lett a bukott gyerekek száma, növeltük a továbbtanulók arányát. A sok közös, kellemes programmal a családok elszigeteltsége is csökkent, erősödött a tolerancia nemcsak a romákkal szemben, de a fogyatékkal élők között, felé is.

A projektben résztvevők  kompetencia érzése nőtt az élet szinte minden területén.

Köszönjük a támogatást.

Feltöltő

Fel