Összefoglaló a november havi bizottsági ülésekről

A novemberi képviselő-testületi ülés előtt Sárospatak Város Önkormányzatának három bizottsága (Pénzügyi és Gazdasági, Egészségügyi és Szociális, Humán) összesen, közel 70 napirendi pontot tárgyalt és készített elő a testület számára.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság például javaslatot tett a gyermekétkeztetés térítési díjáról, a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról is, de több tájékoztatót és beszámolót is meghallgattak.

Az egyik fontosabb napirend a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő és Campingfejlesztő Kft. háromnegyed éves beszámolója volt. Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezetőtől megtudtuk, a Kft. működésében 2014-ben is a legfontosabb feladat az üzleti eredményt is felmutató kiegyensúlyozott, de fokozottan takarékos üzletmenet megteremtése volt, valamint a vendégszám növelése és a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítása. Az idei, kiszámíthatatlan időjárás miatt minimálisan csökkent a vendéglétszám, mely csökkenés a társaság bevételeinek alakulásában is meglátszik. Nem sok, mindösszesen 6,9% eltérés mutatkozik az előző évi szezonhoz viszonyítva. Hajdu Imre, a bizottság elnöke elmondta, mindezektől függetlenül is sok hasznot hoz a fürdő a városnak. Hozzátette, az eddig megvalósult fejlesztések és a további tervezettek is mind, a bevételt gyarapíthatják majd. Véleménye szerint a vendéglétszámot még több fejlesztéssel és élményelemek kiépítésével lehet növelni. Persze, csak ha az időjárás nem szól közbe. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke azt is elmondta, a jövő évi napi belépők áráról, a kedvezményekről és a bérletek áráról is egyeztettek. A gazdasági vizsgálatok után tesznek majd javaslatot az árképzésre, de az már most látszik, hogy kis mértékű áremelésre lesz szükség. Mindezeken túl a bizottság arról is döntött, hogy 2015-ben is 70 millió forintnyi bérleti díjat kér majd a fürdőtől.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai kedd reggeli ülésükön beszámolót hallgattak meg a Gondozási Központ 2014. évi szakmai munkájáról és javaslatot tettek annak intézkedési tervének elfogadásáról, de megtárgyaltak több szerződéshosszabbítási kérelmet is.

Mindezeken túl meghallgatták Bereiné dr. Jakab Beáta igazgatónőt, aki tájékoztatta a bizottságot Sárospatak Város Rendelőintézetének elismert tartozásállományáról. Oláh Józseftől megtudtuk, lassan de biztosan csökkenni kezdett a tartozás, illetve az igazgatónőnek sikerült megegyeznie a szállítókkal a kifizetetlen számlákkal kapcsolatban is, mely szintúgy jó hírnek számít. A bizottsági elnök azt is elmondta, a Rendelőintézet tervezi beindítani a kardiológiai szakrendelést, mely nyereséget termelhetne majd.

A Humán Bizottság ülésén javaslatot tett az előző ciklusban elfogadott közművelődési koncepcióra épülő közművelődési terv elfogadására, tájékoztatót hallgattak meg a Sárospatak Honlap jelenlegi helyzetéről, módosították a Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, de javaslatot tett még a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület között megkötendő együttműködési megállapodásról is.

Szvitankó Tamás bizottsági elnök elmondta, zárt ülésen döntöttek a Sárospatak város kitüntető rendeletében szereplő, „Jó tanuló – jó sportoló” díj adományozásáról is. Ennek odaítélése úgy történik, hogy az iskolák javaslatot tesznek a bizottság felé a diákok személyéről. Ebben az évben örömteli hír, hogy mind a négy iskolából lett 1-1 jelölt, amelyre eddig még sosem volt példa. A díjak kihirdetésére karácsony előtt kerül majd sor, amikor a város sportolóit összehívják és megköszönik az egész éves munkát, majd a decemberi képviselő-testületi ülés előtt átadásra kerülnek a kitüntetések.

A bizottságok általi javaslatokról, beszámolókról a képviselő-testület november 28-án dönt majd.

Feltöltő

Fel