Sárospatak Város Önkormányzata November 28-án tartja Képviselő-testületi ülését

 

 

testuleti

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában

biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2014. november 28-án (péntek) 900 órára

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom.

 A napirendekre kattintva letöltheti az aktuális előterjesztést!

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

 

Napirend:

 1. Javaslat az alpolgármester megválasztásáról, illetményének megállapításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

 

2. Javaslat a közművelődési tevékenység helyi feladatairól
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

 

3. Javaslat az első lakóingatlanhoz jutás feltételeinek helyi támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

5. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző, Bágyi Pál a Zemplén Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Javaslat a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Beszámoló a Sárospatak Honlap változásairól és jelenlegi helyzetéről
Előterjesztő: Hadobás Ingrid szerkesztő
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

11. Javaslat a Gondozási Központ intézkedési tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Papp Imréné a Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

12. Javaslat a Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Javaslat a Sárospatak, Páterhomok 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan átadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

14. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Javaslat a Bodrog keleti holtág területén a 2015. évi mederhasználati díj megállapításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díjainak meghatározásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Javaslat önkormányzati ingatlanokat érintő távközlési fejlesztéshez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás és kiválás elfogadására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Javaslat a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület között megkötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

22. Javaslat a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. Javaslat Déry Zoltán támogatási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

24. Vizsolyi Református Egyházközség lelkészének támogatási kérelme
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

25. A Zempléni Településszövetség elnökének a szervezetben történő tagság fenntartásával kapcsolatos megkeresése
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

26. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

 

27. Javaslat rövidlejáratú hitel felvételéről és visszafizetéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

28. Javaslat a Végardó Fürdő 2014. évi bérleti díjáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

29. Tájékoztató a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. háromnegyed éves működéséről 
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

30. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

31. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő üres lakásokról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

32. Egyéb ügyek

 

Zárt ülésen:

1. Javaslat „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Egyéb ügyek

 

Sárospatak, 2014. november 20.

             Aros János

Feltöltő

Fel