Magyar Diáksport Napja az Erdélyiben

A tavalyi év sikeres rendezvényén felbuzdulva örömmel vettük az MDSZ ez évi felhívását is, mely szerint újból várják azon intézmények jelentkezését, ahol valamennyi tanuló és dolgozó megmozgatására sportprogramokat szerveznek, hogy egy teljes napot töltsenek a sport jegyében.

Speciális nevelési igényű tanulókkal foglalkozunk kis létszámú osztályokban. Iskolánkban tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, valamint autista gyermekek tanulnak.

2014. október 3-án közös zenés bemelegítésre hívtunk mindenkit, hogy ezzel a kezdő programmal megalapozzuk a nap sikerét és jó hangulatát. A diákok együtt sportoltak, tornáztak az intézmény pedagógusaival és egyéb dolgozóival, a közös mozgás örömmel töltött el felnőttet és gyermeket egyaránt.

Ezt követte a kötelező programelemként meghatározott 2014 m-es futás. Az iskolánk előtti hosszú útszakaszon – polgárőri biztosítással – bonyolítottuk le a számot. A távot, melyet mindenki – hosszabb vagy rövidebb idő alatt, néhány esetben tanári segítséggel, tolókocsis gyerekek esetében közösen végigsétálva – teljesített.

Ezután következett a tavalyi évről már ismert akadálypálya elnevezésű program, új feladatokkal és még több izgalommal. Mint a mellékelt képekből is kitűnik a gyerekek fegyelmezetten, legjobb képességeikhez mérten, elszántan, nagy lelkesedéssel, sérültségi foktól függő önállósággal hajtották végre a feladatokat. Volt móka, kacagás és persze a mozgás öröméből adódóan jókedv.

A következő versenyszám célbadobás álló és mozgó célra, kötéláthajtás és közös Tűz, víz, repülő című játék volt. A kispályás focira előzetes meghirdetés után 3 fős csapatokkal jelentkezhettek a gyerekek. 7 csapat vetélkedett egymással, körmérkőzéseket játszva.

Amíg a tornateremben a focié volt a főszerep, addig az udvaron célba gurításé, kosárra dobásé és a tengóé. Aki nem focizott, az ezekben a játékokban próbálgathatta szárnyait, a koncentráció mellett az ügyesség és pontosság területén bizonyíthatták tehetségüket a gyerekek. Természetesen a legkisebbekre is gondoltunk, hiszen labda- és fogójátékokkal mozgattuk a tanulókat. Vidáman telt nap, mindenki élményekkel gazdagodott.

Az intézményünk sajátos voltából adódóan a mozgás különleges szerepet tölt be a tanulóink életében, mint pl. mozgásterápia, a mindennapos testnevelés kapcsán a mozgásfejlesztés. Az együttmozgás élményét megtapasztalva úgy találjuk, hogy a tanár-diák, felnőtt-gyermek közös sportrendezvények szervezése hozzájárul, hogy az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek önbizalma megerősödjön, és a testi felfrissülés által szellemi képességeik is fejlődjenek.

A tudósítást írta Csubákné Gabóczi Erika

További fotók >>>

magyardiáksportnapjaazerdélyiben

magyardiáksportnapjaazerdélyiben2

Feltöltő

Fel