A Humán Bizottság augusztusi ülése

Megtartotta soron következő ülését a Humán Bizottság is. Ennek keretében a jelenlévő tagok nyílt ülés keretében viszonylag kevés, négy napirendi pontot tárgyaltak – nyilatkozta Szvitankó Tamás. Ezek között szerepelt az a javaslat, amely a Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről szólt. A nevelési intézmény ugyanis élni kívánt azzal a lehetőséggel, hogy a csoportokba járó gyermekek létszámát 20%-kal megemeli, így kihasználják azt a maximális létszámlehetőséget, amelyhez még nem szükségeltetik egyéb engedélyezés…
Sárospatak Város Önkormányzatának Humán Bizottsága egyhangúlag támogatta a Carolina Óvoda és Bölcsőde azon kérését, miszerint a képviselő testület engedélyezze az intézmény számára azt a maximum 20%-os létszámemelést, amellyel teljes mértékben ki tudják használni az óvodai férőhelyeket. Ez azt jelenti, hogy valamennyi csoportba összesen 27 gyermek járhat. A Carolina Óvoda és Bölcsődében 11 csoportban így a teljes létszámkihasználtsággal 297 gyermek kezdheti meg az új nevelési évet.

„Örömteli hír, hogy az óvoda vezetése megkereste a bizottságot és a képviselő-testületet, hogy olyan örvendetesen alakultak a felvételi számok, hogy csoportszám bővítésre kérnek engedélyt. Ezt mindig, év elején teheti meg egy intézmény, így az óvoda vezetése azt kérte most a bizottságtól, hogy engedélyezzük a törvény által megengedett 20%-os csoportlétszám túllépést, ami azt eredményezi, hogy az összes óvodába lévő csoport 27 fővel tervezi az évindítást. A csoport szobák mérete megfelelő, tehát zsúfoltságot nem fog okozni a létszámnövekedés.” – mondta a bizottsági elnök.

Emellett egy sporttal kapcsolatos témakörben is javaslatot fogalmazott meg képviselőtestület felé a bizottság.

„A Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztálya, a megyei másod osztályból felkerült a megyei első osztályba. Ez ugye azzal jár, hogy az utazási kilométerek megnövekednek, hiszen az első osztályba már távolabbi városok csapatai is szerepelnek. Az utazási távolságok megnövekedésével egyértelműen az utazási idő is megnövekedik ahol már étkezést kell biztosítani a sportolók számára. Az STC ezen étkezések összegét kéri a képviselő-testülettől, hogy ezt biztosítsuk. Ennek az összegnek a forrását megtaláltuk, és így biztosítjuk számukra az egymillió egyszázezer forintos kérelmet. Hajrá STC!”

A képviselő-testület az érintett témákban a pénteki testületi ülésen hoz majd döntést.

Feltöltő

Fel