Városképi Védelem

A rendelet célja település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

 

A településkép érvényesítése érdekében Sárospatak város közigazgatási területén található városrészi értékek megőrzése érdekében, az önkormányzat

a) településképvédelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt biztosít, valamint
b) településképi véleményezési,
c) településképi bejelentési és
d) településképi kötelezési eljárást folytat le.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Fel