Településrendezési terv 2018. – Egyeztetési Dokumentáció és a Változások Jegyzéke

FELHÍVÁS

Az Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2017. (IX.29.)  KT. határozatával döntött a Sárospatak településrendezési eszközeinek karbantartás keretein belül történő III. módosításáról.

 

A döntés alapján AZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ és a VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE elkészült, amit Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő – testülete által a partnerségi egyeztetés szabályairól megalkotott 13/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete alapján egyeztetésre bocsájtunk:

 

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

1. Sárospatak város állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosai,

2. Valamennyi, településrendezéssel összefüggésbe hozható sárospataki székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,

3. Valamennyi, Sárospatak városban bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

 

 

III. A partnerek 2018. június 24-ig írásos észrevételeket tehetnek:

  • véleményük levél formájában Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. címére történő megküldésével,
  • elektronikus levélben az olajos.csaba@upcmail.hu e-mail címre történő megküldéssel.
Fel