Településképi véleményezési eljárás

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján Az építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben meghatározott esetekben a fennmaradási engedélyezési eljárást
    a) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározott esetben tervtanácsi, valamint
    b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás előzi meg.

A településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése értelmében a településképi véleményezési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott elektronikus vagy papír alapú kérelemre indul.

A kérelem mellékleteként benyújtott településképi tervdokumentáció az alábbiakat kell hogy  tartalmazza:

a) műszaki leírást,
b) helyszínrajzot a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények tetőfelülnézeti ábrázolásával, a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításával,
c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát,
d) metszeteket,
e) valamennyi homlokzatot,
f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
g) látványtervet vagy modellfotót.

A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül – megküldésre kerül a kérelmezőnek.

 

Letölthető dokumentum:

Fel