Önkormányzati Ingatlanok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a
SÁROSPATAK, Comenius u. 2. fsz. 7.
ajtószám alatti 1 szobás, 44 m2  alapterületű, komfortos lakását.

A lakás bérleti díja: 388,-Ft/m2/hó
A lakás 1 éves időtartamra kerül bérbeadásra.
A lakás megtekinthető:

2017. év március 2 . napján, 9:00-9:30 óra között.

Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni.
A pályázatokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál

2017. év március 10. napján 12.00 óráig
beérkezően lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.
Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatok elbírálását nyílt ülésen tárgyalja.
Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető.
(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275)


HIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban bérbeadó), az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII. 20.) sz. rendeletben foglaltak alapján 2 éves időtartamra hasznosítás céljára bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:

Sárospatak Arany János u. 1. szám alatt lévő 47 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség

Bérleti díj: 49.354,- Ft + ÁFA

A bérbeadás feltételei:

– üzemeltető az esetlegesen szükséges átalakításokat – a tulajdonos írásos hozzájárulása mellett – saját költségen elvégzi, amennyiben indokolt, a berendezések beszerzését, felszerelését saját költségén vállalja

Bérleti szándékot írásban, zárt borítékban, a hasznosítás módjának részletes leírásával, a megjelölt bérleti díj elfogadására irányuló nyilatkozattal lehet bejelenteni a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.).

A bérlemény megtekinthető: hétköznaponként munkaidőben, előre egyeztetett időpontban.

A bérleménnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető Sárospatak Város Önkormányzat Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., tel.: 06-47/513-275).

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülésén kerül sor. Pályázó a pályázata beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálását a Bizottság nyílt ülésen tárgyalja. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bérbeadó a benyújtott ajánlatok elbírálása után írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt és döntés napjától számított 8 naptári napon belül szerződést köt.
Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy jelen hirdetményt visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

Sárospatak, 2016. október

Aros János s.k., polgármesterHIRDETMÉNY

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban bérbeadó), az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII. 20.) sz. rendeletben foglaltak alapján 2 éves időtartamra hasznosítás céljára bérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes ingatlant:

Sárospatak, Bartók B. u. 9. szám alatt lévő 40 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség

Bérleti díj: 25.000,- Ft + ÁFA

A bérbeadás feltételei:

– üzemeltető az esetlegesen szükséges átalakításokat – a tulajdonos írásos hozzájárulása mellett – saját költségen elvégzi, amennyiben indokolt, a berendezések beszerzését, felszerelését saját költségén vállalja

Bérleti szándékot írásban, zárt borítékban, a hasznosítás módjának részletes leírásával, a megjelölt bérleti díj elfogadására irányuló nyilatkozattal lehet bejelenteni a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Irodájába (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.).

A bérlemény megtekinthető: hétköznaponként munkaidőben, előre egyeztetett időpontban.

A bérleménnyel kapcsolatban felvilágosítás kérhető Sárospatak Város Önkormányzat Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., tel.: 06-47/513-275).

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülésén kerül sor. Pályázó a pályázata beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálását a Bizottság nyílt ülésen tárgyalja. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Bérbeadó a benyújtott ajánlatok elbírálása után írásban értesíti a nyertes ajánlattevőt és döntés napjától számított 8 naptári napon belül szerződést köt.
Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy jelen hirdetményt visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.

Sárospatak, 2016. október

Aros János s.k., polgármester


Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-1730, péntek: 8-12 óráig
Fel
Tovább az eszköztárra