A(z) Polgármesteri hivatal hírei kategória hírei

Tájékoztatás a fenyőfák elszállításáról

Tájékoztatás a fenyőfák elszállításáról

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy a Zempléni Z. H. K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. január hónapban két alkalommal biztosítja a fenyőfák elszállítását járatrendnek megfelelően, az alábbi napokon: 1.    2017. január 12-én (csütörtökön) és 13-án (pénteken) 2.    2017. január 26-án (csütörtökön) és 27-én (pénteken). Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség szerint a fenti napok

Beszámoló a december 16-án megtartott képviselő-testületi ülésről

Ünnepi eseménnyel kezdődött az év utolsó képviselő-testületi ülése Sárospatakon, hiszen 2016. december 16-án adták át a város kitüntető rendeletének értelmében a Jó tanuló-, jó sportoló díjakat. Az idei éven Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő- testülete I. kategóriában Jó tanuló- jó sportoló díjat adományozott Perényi Anna, a Sárospataki Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója számára. Jó

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban tartandó téli igazgatási szünetről

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkarendjében 2016. december 27. napjától – 2016. december 30. napjáig téli igazgatási szünetet rendelt el a

Tájékoztató a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás helyi eredményéről

TÁJÉKOZTATÓ A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás eredményéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat: A népszavazásra bocsátott kérdés a következő volt: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A részvétel és az eredmény az alábbi (100 százalékos feldolgozottságnál):   Országos Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Sárospatak

Hirdetmény közterület elnevezésére vonatkozó szavazásról

HIRDETMÉNY közterület elnevezésére vonatkozó szavazásról Sárospatak Város Önkormányzata 2016. szeptember 20-án hirdetményt tett közzé a Sárospatak, belterület 4087/11. helyrajzi számú, természetben a Sárospatak, Gárdonyi – Budai Nagy Antal – Toldi Miklós utcák által határolt területen (ismertebb nevén kispataki lakópark) lévő közlekedési terület (út) elnevezésére vonatkozó javaslatgyűjtés céljából. A javaslatok beérkezésének határideje 2016. szeptember 30-án lejárt.

Sárospatak, mint márka – szakdolgozathoz kérünk segítséget olvasóinktól

Szakdolgozatához kér segítséget egy fiatal. Sárospatak város márkaépítésének lehetőségeit vizsgálja Durst Ádám a Miskolci Egyetem marketing szakos végzős hallgatója. Ahogy megkeresésében fogalmazott: “azt szeretném megtudni, hogy az adott egyénnek milyen kép él a fejében a városról, valamint az egyén területi kötődésére vagyok kíváncsi. Ez lényegében az identitás.” Ádám azt akarja vizsgálni szakdolgozatában, hogy az önimázs,

Felhívás: közterületnév és településrész-név megállapításáról (kispataki lakópark)

FELHÍVÁS A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonába került a Sárospatak, belterület 4087/11. helyrajzi számú, természetben a Sárospatak, Gárdonyi – Budai Nagy Antal – Toldi Miklós utcák által határolt területen (ismertebb nevén kispataki lakópark) lévő közlekedési terület (út), melynek elnevezésére vonatkozóan az alábbi felhívást tesszük közzé: A közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről

Ismét ingyenes lomtalanítás lesz október közepén

Tisztelt Sárospataki Lakosok! INGYENES LOMTALANÍTÁS! IDŐPONTJA: 2016. október 15. (szombat) A szállítandó anyagokat szíveskedjenek leghamarabb a szállítást megelőző este, vagy a szállítás napján a kora reggeli órákban, de legkésőbb de. 6 óráig az úttest széléhez kihelyezni! A későbbi időpontokban kitett hulladékokat a Z.H.K. Nonprofit Kft. nem szállítja el! A lomtalanítás Apróhomok, Dorkó, Halászhomok, Kisgát dűlő,

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok kiadásának rendjéről

HIRDETMÉNY Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én fennáll, Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel. Fentiekre

Új piac és közösségi tér kialakítására pályázik a város

Szinte minden héten tartanak rendkívüli képviselő-testületi ülést Sárospatakon, miután folyamatosak az úgynevezett TOP-os pályázatok beadásai. Ezek azok a források, amelyek az önkormányzati fejlesztéseket segítik elő. Most a régi „MDF piacként” ismert területet modernizálnák. A héten egy újabb határidős pályázat beadására került sor, ami barnamezős területek rehabilitációját célozza meg. Ez Sárospatak esetében a vasút mellett található

Fel