A(z) Polgármesteri hivatal hírei kategória hírei

Ingyenes lomtalanítás április 16-án

Ingyenes lomtalanítás április 16-án

 Tisztelt Sárospataki Lakosok!  INGYENES LOMTALANÍTÁS!  IDŐPONTJA: 2016. április 16. (szombat)  A szállítandó anyagokat szíveskedjenek leghamarabb a szállítást megelőző este, vagy a szállítás napján a kora reggeli órákban, de legkésőbb de. 6 óráig az úttest széléhez kihelyezni! A későbbi időpontokban kitett hulladékokat a Z.H.K. Nonprofit Kft. nem szállítja el! A lomtalanítás Apróhomok, Dorkó, Halászhomok, Kisgát dűlő,

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban tartandó téli igazgatási szünetről

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal munkarendjében 2015. december 28. napjától – 2015. december 31. napjáig téli igazgatási szünetet rendelt el a

Munkarendváltozás a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a december 24-i munkaszüneti nap körüli munkarendváltozás miatt a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban a munka- és ügyfélfogadási rend a következők szerint alakul: december 11. (péntek) „Hétfői munkarend és ügyfélfogadás” Munkarend: 7.30 – 16.00 óráig ügyfélfogadás: de. 8.00 – 12.00 óráig du. 13.00 – 16.00 óráig december 12. (szombat): a Polgármesteri Hivatal zárva

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok kiadásának rendjéről

HIRDETMÉNY  Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-én fennáll, Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.  Fentiekre

Jövő héten megkezdődik a Berek-holtág területén lévő, gazdátlan víziállások elbontása

Tisztelt Stégtulajdonosok! A víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról és a mederhasználati díjról szóló 15/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. §-ában meghatározott – a meglevő víziállások bejelentésére vonatkozó – határidő lejárt. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal értesíti a stégtulajdonosokat, hogy a rendelet 7. §-ában foglaltaknak megfelelően 2015. szeptember 23. napjától megkezdi a Berek-holtág területén lévő, gazdátlan víziállások elbontását.

Villanyoszlopot és légvezetéket cserélnek az Erdélyi úton

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÉMÁSZ megbízásából, Sárospatak, Erdélyi úton a 0,4 kV-os villamos-hálózat rekonstrukciós munkáit végzik 2015. szeptember 10-11. és 2015. szeptember 14-15. napokon. A munkálatok látványosak lesznek, hiszen több villanyoszlop és a teljes vezetékszakasz cseréje is megtörténik. Az említett napokon az Erdélyi út teljes szakaszán forgalomkorlátozásra, félpályás útlezárásra kell számítani. Az érintett

Parkolósáv épül a József Attila utcán

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. augusztus 17-től parkoló kialakítási munkálatok kezdődnek Sárospatak, József Attila u. 10-12. szám előtti közterületen. Egy, a közúttal párhuzamos, 14 férőhelyes, gyeprács burkolatú parkolósáv kerül kialakításra, melynek elsődleges célja az utcában tapasztalható parkolási gondok mérséklése. A munkálatok során útlezárás nem történik, azonban az építkezéssel érintett szakaszon megállási tilalom lesz érvényben.

A héten is tart még az igazgatási szünet a Hivatalban

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28-án tartott ülésén elfogadta a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 26/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendeletet. E szerint a Polgármesteri Hivatal munkarendjében 2015. július 27. napjától – 2015. augusztus 8. napjáig nyári igazgatási szünet lesz, melynek ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi

Július 27-től igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának 3/5-ét, ami 15 munkanapot jelent.

Igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának 3/5-ét, ami 15 munkanapot jelent.

Fel