A(z) Városháza kategória hírei

Legeltetési tilalom és ebzárlat

Legeltetési tilalom és ebzárlat

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Sárospatak város közigazgatási területére 2015. április 2. – 2015. április 22. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel el a következők szerint: Ebzárlat: tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más

Fogyasztóbarát elismerés Sárospataknak

Fogyasztóbarát település lett Sárospatak – az ezt igazoló oklevelet a legutóbbi önkormányzati ülésen adta át Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár Aros János polgármesternek. Öt évig birtokolható Mint elhangzott, a zempléni városban 13 úgynevezett pozitív listás vállalkozás van, amely minden tekintetben megfelel a fogyasztóvédelmi kritériumoknak, emellett több helyi kereskedőt ki is tüntettek kiemelkedően vásárlóbarát magatartásáért.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázata

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S   Sárospatak Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé az általa kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tűzifa szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére. Pályázatot nyújthat be valamennyi tűzifa értékesítésével foglalkozó sárospataki egyéni vállalkozó vagy cég, akik kis

Összefoglaló a márciusi bizottsági üléskről

A március havi képviselő-testületi ülés előtt Sárospatak Város Önkormányzatának bizottságai is összeültek megtárgyalni a napirendeket. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ismét sok napirendet tárgyalt, a legfontosabbakról Hajdu Imre, bizottsági elnök számolt be. „Bizottságunk tárgyalta az önkormányzat 2015-2019-es időszak gazdasági programját, melyet a testület felé egyhangúlag elfogadásra javaslunk. Nagy vitát nem váltott ki a napirend, azonban alaposan átbeszéltük azokat

Ingyenes lomtalanítás lesz április közepén

Tisztelt Sárospataki Lakosok!   INGYENES LOMTALANÍTÁS! IDŐPONTJA: 2015. április 18. (szombat)   FONTOS! A felesleges lomokat lehetőleg kötegelve, ill. az ömlesztett anyagokat zsákolva kérjük előkészíteni a szállításra! A szállítandó anyagokat szíveskedjenek leghamarabb a szállítást megelőző este, vagy a szállítás napján a kora reggeli órákban, de legkésőbb de. 6 óráig az úttest széléhez kihelyezni! A későbbi időpontokban

Sárospatak Város Önkormányzata március 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai az alábbi linken tekinthetők meg: http://varoshaza.sarospatak.hu/2015/03/20/2015-marcius-27-i-kepviselo-testuleti-ules-anyagai/     A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. március 27-én (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom.   Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Bírósági ülnököket lehet jelölni

    Tisztelt Sárospataki Lakosok!   Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. Magyarország Alaptörvénye Bírósági fejezetének 27. cikk (1) és (2) bekezdése szerint bíróság – ha törvény másképpen nem rendelkezik – tanácsban ítélkezik. Törvény

Az Önkormányzat új rendeletéről – a közösségi együttélés alapvető szabályai

Tájékoztató a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletről Vannak olyan magatartások, melyek szankcionálatlansága komolyan veszélyezteti városunk közrendjét, az itt élő, illetve tartózkodó polgárok nyugalmát. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletét

Tájékoztató a települési támogatásokról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a települési támogatásokról szóló rendeletét. A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban az Szt.) alapján, a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat.

Összefoglaló a február végi képviselő-testületi ülésről

A február végi képviselő-testületi ülésen számos fontos napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. A legfontosabbakról Sárospatak alpolgármestere, Sikora Attila nyilatkozott.    „A számos napirendi pontok közül volt néhány, amelyek a márciustól esedékes változásokról szóltak. Ezek közül talán az egyik legfontosabb a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt. 2015 március elsejétől változnak a támogatási formák, illetve

Fel