A(z) Városháza kategória hírei

Rengeteg pozitív változást hoz majd a 2016-os év

Rengeteg pozitív változást hoz majd a 2016-os év

Sárospatak Város Önkormányzata 2016-os költségvetésének tervezése is kiszámíthatóbb lesz a kormányzati döntések nyomán – jelentette be Aros János, a Fidesz-KDNP sárospataki szervezetének elnöke, polgármester. Sajtótájékoztató keretében elmondta, az elmúlt évek döntései és a jövőben kirajzolódó célok meghatározzák és egyben segítik is a település további fejlesztését. A személyi jövedelemadó csökkentése, a családi adókedvezmények növelése, a megye

Rendkívüli testületi ülés

A múlt hetet rendes testületi üléssel zárta a testület, a mostanit pedig rendkívülivel nyitotta. Több napirendet is tárgyaltak a képviselők, sajnos, egy haláleset miatti változásról is dönteniük kellett. „A hét elején rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testületünk. Vasárnap kaptuk a sajnálatos hírt, mely szerint városunk kitüntetettje, Dr. Nagy Béla, szeretett orvosunk, a 6-os számú körzet

Hirdetmény közterület elnevezésről

Sárospatak Város Önkormányzata a közterületnév és településrész-név megállapításáról, valamint a házak számozásáról, emléktáblák elhelyezéséről szóló 11/2013. (VI.6.) sz. rendelete 4. § (4) bekezdése alapján véleményezés céljából közzéteszi a Sárospataki Wass Albert Kör közterület elnevezésére vonatkozó javaslatát. Tárgy: Javaslat közterület elnevezésére Javaslattevő: Sárospataki Wass Albert Kör Elnevezésre javasolt közterület: Sárospatak belterület 295. helyrajzi számú, természetben Sárospatak, Comenius u. 18/a.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pályázati felhívása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárospatak Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 13/2015. (IV.24.) sz. Homlozat-felújítási alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki Homlokzati Alapból történő támogatás elnyerésére az alábbi feltételekkel: A pályázat célja: a városképi szempontból meghatározó épületek homlokzat-felújítási munkáinak elősegítése

Rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület

A képviselő-testület e hét végén tartja meg szokásos hó végi ülését, azonban néhány fontos napirend nem várhatott péntekig. A képviselők döntöttek arról, hogy részt kívánnak venni a 2015. évi rendkívüli szociális támogatás iránti pályázaton. Az Önkormányzat így egy 8 millió forintos támogatási igényt nyújt majd be a határidő lejárta előtt. Nyílt ülésen tárgyaltak még egy megüresedett szociális bérlakás értékesítéséről

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság újabb pályázata

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S Sárospatak Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé az általa kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tűzifa szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére. Pályázatot nyújthat be valamennyi tűzifa értékesítésével foglalkozó sárospataki egyéni vállalkozó vagy cég, akik kis összegű

Társasházi ingatlant értékesít az Önkormányzat

HIRDETMÉNY Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árvereztető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) KT sz. rendeletben foglaltak alapján árverés keretében é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes társasházi

Sárospatak Város Önkormányzata április 24-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai az alábbi linken tekinthetők meg: http://varoshaza.sarospatak.hu/2015/04/17/2015-aprilis-24-i-kepviselo-testuleti-ules-anyagai/     M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. április 24-én (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom. Napirend előtt: Tájékoztató a

Összefoglaló a március végi képviselő-testületi ülésről

Meglehetősen sok napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a márciusi testületi ülésen. Mindezek mellett ünnepélyes szakasza is volt az ülésnek, hiszen Koszorús László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára fogyasztóbarát település díjat adott át Sárospataknak, illetve több helyi kereskedőt is kitüntettek kiemelkedően vásárlóbarát magatartásáért. „A díjátadás után áttértünk a napirendek megtárgyalására. Önkormányzati rendelet módosításáról

Fel