A(z) Városháza kategória hírei

Társasházi ingatlant értékesít az Önkormányzat

Társasházi ingatlant értékesít az Önkormányzat

HIRDETMÉNY Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., a továbbiakban: árvereztető), az önkormányzat vagyonáról, a vagyon hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) KT sz. rendeletben foglaltak alapján árverés keretében é r t é k e s í t i az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi forgalomképes társasházi

Sárospatak Város Önkormányzata április 24-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai az alábbi linken tekinthetők meg: http://varoshaza.sarospatak.hu/2015/04/17/2015-aprilis-24-i-kepviselo-testuleti-ules-anyagai/     M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. április 24-én (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom. Napirend előtt: Tájékoztató a

Összefoglaló a március végi képviselő-testületi ülésről

Meglehetősen sok napirendi pontot tárgyaltak a képviselők a márciusi testületi ülésen. Mindezek mellett ünnepélyes szakasza is volt az ülésnek, hiszen Koszorús László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára fogyasztóbarát település díjat adott át Sárospataknak, illetve több helyi kereskedőt is kitüntettek kiemelkedően vásárlóbarát magatartásáért. „A díjátadás után áttértünk a napirendek megtárgyalására. Önkormányzati rendelet módosításáról

Legeltetési tilalom és ebzárlat

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Sárospatak város közigazgatási területére 2015. április 2. – 2015. április 22. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel el a következők szerint: Ebzárlat: tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más

Fogyasztóbarát elismerés Sárospataknak

Fogyasztóbarát település lett Sárospatak – az ezt igazoló oklevelet a legutóbbi önkormányzati ülésen adta át Koszorús László fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár Aros János polgármesternek. Öt évig birtokolható Mint elhangzott, a zempléni városban 13 úgynevezett pozitív listás vállalkozás van, amely minden tekintetben megfelel a fogyasztóvédelmi kritériumoknak, emellett több helyi kereskedőt ki is tüntettek kiemelkedően vásárlóbarát magatartásáért.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázata

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S   Sárospatak Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé az általa kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű tűzifa szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére. Pályázatot nyújthat be valamennyi tűzifa értékesítésével foglalkozó sárospataki egyéni vállalkozó vagy cég, akik kis

Összefoglaló a márciusi bizottsági üléskről

A március havi képviselő-testületi ülés előtt Sárospatak Város Önkormányzatának bizottságai is összeültek megtárgyalni a napirendeket. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ismét sok napirendet tárgyalt, a legfontosabbakról Hajdu Imre, bizottsági elnök számolt be. „Bizottságunk tárgyalta az önkormányzat 2015-2019-es időszak gazdasági programját, melyet a testület felé egyhangúlag elfogadásra javaslunk. Nagy vitát nem váltott ki a napirend, azonban alaposan átbeszéltük azokat

Ingyenes lomtalanítás lesz április közepén

Tisztelt Sárospataki Lakosok!   INGYENES LOMTALANÍTÁS! IDŐPONTJA: 2015. április 18. (szombat)   FONTOS! A felesleges lomokat lehetőleg kötegelve, ill. az ömlesztett anyagokat zsákolva kérjük előkészíteni a szállításra! A szállítandó anyagokat szíveskedjenek leghamarabb a szállítást megelőző este, vagy a szállítás napján a kora reggeli órákban, de legkésőbb de. 6 óráig az úttest széléhez kihelyezni! A későbbi időpontokban

Sárospatak Város Önkormányzata március 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai az alábbi linken tekinthetők meg: http://varoshaza.sarospatak.hu/2015/03/20/2015-marcius-27-i-kepviselo-testuleti-ules-anyagai/     A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. március 27-én (péntek) 900 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom.   Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Bírósági ülnököket lehet jelölni

    Tisztelt Sárospataki Lakosok!   Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. Magyarország Alaptörvénye Bírósági fejezetének 27. cikk (1) és (2) bekezdése szerint bíróság – ha törvény másképpen nem rendelkezik – tanácsban ítélkezik. Törvény

Fel