A(z) Városháza kategória hírei

Közös Advent a Makovecz Imre téren

Közös Advent a Makovecz Imre téren

Az utóbbi évek hagyományává vált Sárospatakon, hogy eleinte a Hild téren, majd az új főtér kialakításával a Makovecz Imre téren tartanak közös programot a város lakói a Karácsonyt megelőző várakozás során. Az is hagyománnyá vált, hogy az első alkalommal az óvodások kedveskednek műsorral és a történelmi egyházak képviselői nyitják meg gondolataikkal az Adventi programsorozatot. Most

Lakossági tájékoztató a nem szabványos hulladékgyűjtő edények cseréjéről

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás a Sárospataki Önkormányzattal együttműködve biztosítja, a nem szabványos hulladékgyűjtő edénnyel rendelkező sárospataki lakosok számára edényük szabványos edényre történő cseréjét. A Társulás célja, hogy a közszolgáltatási területen található szabványostól eltérő edényeket lecserélje. Az,,Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0003 számú projekt keretén belül beszerzésre került szabványos hulladékgyűjtő edények első

Sárospatak Város Önkormányzata november 27-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai ide kattintva tekinthetők meg: M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2015. november 27-én (péntek) 9:00 órára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe összehívom. Napirend előtt: •  Tájékoztató a két ülés között

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok kiadásának rendjéről

HIRDETMÉNY  Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-én fennáll, Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesül. Az Erzsébet-utalvány fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására használható fel.  Fentiekre

Közbiztonsági egyeztetés és közlekedési kérdések is a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás ülésének napirendjén

Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa legutóbbi ülésén három napirendi pontot tárgyaltak a települések polgármesterei. Többek között meghallgatták a Sárospataki Rendőrkapitányság beszámolóját a közbiztonsági egyeztető fórum keretében. Összességében nem történt kiemelkedő bűncselekmény Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társuláshoz tartozó tizenhat településen – hangzott el Dr. Téglás István rendőrkapitány beszámolójában, a közbiztonsági egyeztető fórum keretében. A

A Vásárhelyi Pál utcán bővítik a közvilágítást

Rendkívüli testületi ülést tartott november 11-én Sárospatak Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A sportpályát érintő felújítási program lett volna az egyik napirendi pontja a rendkívüli képviselő-testületi ülésnek, végül azonban ezt a témát nem tárgyalták a képviselők, levették a napirendek közül. Azért döntöttek így, hogy a fejlesztéshez szükséges megállapodásokat tovább pontosítják az érintettekkel. Így napokon belül újra tárgyalják

Európai Rákóczi kulturális útvonal Sárospatak központtal

Jövőre lesz 110 éve, hogy Kassán újratemették Rákóczi Ferencet. Az évfordulóra való figyelemelhívás volt az egyik célja Magyarország Kassai Főkonzulátusának, amikor megszervezték a Rákóczi Expressz hetet. Szlovák és magyar társadalmi valamint gazdasági szereplőket szólítottak meg, kulturális és gasztronómiai eseményeket tartottak és természetesen a fejedelemről is megemlékeztek. Nagy tömegeket sikerült megmozdítani és komoly lépést tettünk a

Összefoglaló az októberi képviselő-testületi ülésről

Október 30-án tartotta ülését Sárospatak Város Képviselő-testülete, amelyen a tagok több mint 30 napirendi pontot tárgyaltak. A legfontosabbakról Sikora Attila alpolgármester adott tájékoztatást. Két napirendi pont is az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2016-tól alkalmazandó bérleti díjait érintette. Az egyikben a bérlakások bérleti díjáról tárgyaltak, ahol arra jutottak, hogy összesen 3 százalékos áremelést hajtanak végre, mind a

A Humán bizottság októberi ülése

A sárospataki Humán bizottság legutóbbi ülésén több napirend kapcsán foglalt állást. A jelenlévők javaslatot fogalmaztak meg például arról, hogy több épület végleges kezelése a Művelődés Háza és Könyvtára kezelésébe kerüljön át, főként a hatékonyság miatt. Mindezek mellett sporttámogatásról is tárgyaltak a bizottsági tagok. A javaslatokról pénteken szavaznak majd a képviselők.

Fel