A(z) Városháza kategória hírei

Gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentessége 2020-ra vonatkozóan

Gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentessége 2020-ra vonatkozóan

Tisztelt Sárospataki Gazdálkodó Szervezetek! Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére Sárospatak Város Jegyzője által kiállított hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről szóló igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között

Tájékoztatás aszfaltozási munkálatok megkezdéséről

Felhívás! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a napokban megkezdődtek a jelenleg zajló szennyvízberuházás úthelyreállítási munkálatai. 2019. november 12-én a József Attila utca aszfaltozást előkészítő munkálatai során a régi aszfaltréteg felmarása, valamint a közműaknafedlapok, víznyelő rácsok szintbe emelése indult el, melyek után várhatóan – az időjárás függvényében – 2019. november 15-én (péntek) kezdődik az aszfaltozás. A

Közmeghallgatást tart Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján 2019. december 13-án (péntek) 14:00 órától közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét. H e l y

Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

HIRDETMÉNY Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli

Felhívás még át nem vett kommunális hulladékgyűjtő edény átvételére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy aki az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás által biztosított új kommunális hulladékgyűjtő edény átvételére jogosult és még nem vette azt át, még 2019. november 20.-ig megteheti a Sárospataki Kommunális Szervezet telephelyén (Sárospatak, Dózsa György utca 2.). Az átvételre munkanapokon 8 és 15 óra között van lehetőség. Az átvételhez személyi igazolvány

Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet karácsonyi, újévi üdvözlőlap készítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet karácsonyi, újévi üdvözlőlap készítésére. A pályázatra benyújtható bármely technikával készült A4 illetve A5 méretű alkotás. A pályaművek hátoldalára kérjük ráírni a mű készítőjének nevét, címét, elérhetőségét – szülő elérhetőségét- (mobil, e-mail cím), valamint iskolája, óvodája nevét. A pályázaton kizárólag a sárospataki köznevelési intézményekben tanuló, vagy óvodai nevelésben részt

Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályváltozásokról A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) 2019. június 28. napjától több ponton módosította • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 239/2009. Korm. r.) és

Sárospatak Város Önkormányzata ösztöndíjprogram keretében újra pályázatot hirdet hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára

Sárospatak Város Önkormányzat Pályázati felhívása Ösztöndíj alapítása az EFOP 3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül, hátrányos helyzetű tanulók számára Sárospatak VárosÖnkormányzatKépviselő-testülete226/2019. (X.29.) határozata szerint, a EFOP 3.9.2-16-2017-00030 Ösztöndíjprogram Szabályzatának elfogadásával,az azonos számú projekt keretein belül, a 2019/2020. tanév 1. félévétől, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíjat alapít. A PÁLYÁZATI ŰRLAPOT IDE KATTINTVA LETÖLTHETI. A

Tájékoztatás kapubejárók aszfaltoztatásának feltételéről

Önkormányzatunkhoz több lakossági bejelentés érkezett, miszerint egy vállalkozás aszfaltozási munkát hirdet postaládákba bedobott szórólapon és személyes megkeresés útján is. Információink szerint kapubejárók aszfaltburkolattal történő ellátását ajánlják fel az ingatlantulajdonosoknak és több esetben előleg kifizetését is kérik a munka elvégzése előtt. Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy szolgáltatás ilyen módon történő ajánlása jogszabályba nem ütközik, azonban tudnia

Rendkívüli testületi ülés lesz október 29-én

M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2019. október 29-én (kedd) 15:00 órára a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó rendkívüli ülésére összehívom. Napirend előtt: • Rusznák István az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele Esküvevő: Aros

Fel