A(z) Városháza kategória hírei

Tájékoztatás a Bartók Béla utca ideiglenes lezárásáról

Tájékoztatás a Bartók Béla utca ideiglenes lezárásáról

Sárospatak Város Önkormányzata megbízásából a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 – Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése projekt kivitelezője értesíti a lakosságot, hogy a szennyvízvezeték rekonstrukciós munkák folytatása miatt 2019.01.24. (csütörtök) 8:00 órától előreláthatólag 2019.01.31. (csütörtök) 16 óráig a Bartók Béla utca teljes hosszában lezárásra kerül. Kerülni az Erdélyi János út – Comenius utca útvonalon lehet. A gyalogosforgalom

Hirdetmény egyszeri segélyről és kivételes nyugellátás-emelésről

HIRDETMÉNY Tisztelt Sárospataki Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – az arra jogosult kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme

Tájékoztatás a hulladékszállítás rendjéről!

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A 2019. évi hulladékszállítás rendjét az alábbi hulladékszállítási naptár tartalmazza. Hulladékszállítási naptár 2019. A zöldhulladék elszállítása – az előző évhez hasonlóan – március hónaptól kezdődően páratlan héten, kéthetente történik, a pontos időpontokat a fenti táblázat tartalmazza. A zöldhulladékot kizárólag a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákban szállítják el. A

Tájékoztatás fenyőfa gyűjtéséről!

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a fenyőfák gyűjtését 2019. január 7-től 2019. február 1-ig a vegyes hulladék gyűjtési napján végzik. A fenyőfákat oly módon szükséges az edények mellé kihelyezni, hogy a közlekedést, illetve a gyalogos forgalmat nem akadályozzák. A BMH Nonprofit Kft. kérésére a társasházak a gyors

Hirdetmény a fürdőbérlet támogatásban részesülők körének bővítéséről

HIRDETMÉNY Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 14-én megtartott ülésén döntött a fürdőbérlet támogatásban részesülők körének bővítéséről. 2019. január 1. napjától a települési támogatásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a értelmében: „(1) Kérelemre fürdőbérlet támogatása állapítható meg annak a Sárospatak Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek: a) aki

Tájékoztatás a városrendezési terv módosításáról

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, a tervezőket és egyéb szakembereket, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2018 (XI.30.) sz. határozatával illetve 23/2018.(XII.03.) önkormányzati rendeletével döntött a városrendezési terv 2018. évi módosításáról. A rendezési terv 2019. január 2-án hatályba lépett. A jóváhagyott településrendezési terv közhiteles, digitális formátumban elérhető és megtekinthető: • Sárospatak város honlapján (http://varoshaza.sarospatak.hu/varosfejlesztes-varosrendezes/) vagy papír

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében, – mely 2019. január 1. napjától hatályos módosítás – „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI.

Tájékoztatás Sárospatak – Sátoraljaújhely állomások közötti, további vasúti vágányzárról

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása alapján értesítem Sárospatak lakosságát és a városba vonattal érkezőket, hogy Sárospatak – Sátoraljaújhely állomások között 2019. január 13-tól – 2019. február 1-ig ismét vonatpótló autóbuszok közlekednek. Ezen túlmenően 2019. január 11-én a Szerencs állomásról 22 óra 26 perckor induló és Sátoraljaújhely állomásig közlekedő szerelvény helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. 2019. január 12-én

Fel